Aktualita ze dne 2. 6. 2018

Pojištění na škodu způsobenou zaměstnavateli u ČPP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom vás informovat, že vedení odborového svazu dojednalo se společností SATUM CZECH, s.r.o., pokračování smlouvy na pojištění škody způsobené zaměstnavateli uzavřené mezi OSZSP ČR a ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), kterou někteří z vás již dlouhá léta využívají.

Pojištění je možné sjednat dvěma způsoby. Prvním způsobem je sjednání pojištění pro členy OS za zvýhodněnou cenu prostřednictvím odborové organizace. Pojištění mohou sjednávat nejen odborové organizace, které již toto pojištění využívají, ale mohou se zapojit i ty organizace, které pojištění dosud nevyužívaly. Chápeme, že se sjednáním pojištění je spojena určitá administrativa, ale podmínky pro naše členy sjednané ve smlouvě jsou nesrovnatelně výhodnější, než kdyby si zaměstnanec sjednával pojištění sám. Navíc jde i o propagaci činnosti odborů a další benefit pro naše členy.

Pokud odborová organizace nesjedná tzv. skupinovou pojistku, dojednali jsme se společností SATUM možnost sjednání individuálního pojištění, které mohou odborové organizace svým členům nabízet. Člen odborů se v tomto případě může obrátit přímo na kontaktní osobu společnosti SATUM. V případě individuálního pojištění je cena pojištění vyšší o 100 Kč ročně, proto doporučujeme sjednávat pojištění skupinové.

Kontaktní osobou pro sjednání jak skupinové, tak individuální pojistky je:

Martin Kaiser, obchodní manažer, e-mail: martin.kaiser@satum.cz, tel.: 602 445 619.

V příloze posíláme informativní leták a další informace potřebné pro sjednání pojištění. Chtěli bychom vás tímto požádat o rozšíření letáku i dalších informací o tomto pojištění mezi členy vaší odborové organizace.

Pokud budete potřebovat další informace, upřesnění nebo budete mít nějaké dotazy k této službě, obraťte se, prosím, na výše uvedenou kontaktní osobu, která je připravena vše s vámi řešit individuálně, v případě potřeby může i do vaší organizace přijet a vysvětlit vše osobně.

Věříme, že tato nabídka bude pro vás zajímavá a že ji vaše odborová organizace využije.

Za vedení OS

Mgr. Lubomír Francl

místopředseda

Pojištění zaměstnance při výkonu povolání

Příloha ke smlouvě – vzorová pojistná smlouva

Průvodní dopis

Seznam pojištěných osob – příloha rámcové smlouvy – odborový svaz