Aktualita ze dne 7. 2. 2021

OS požadoval zvýšení tarifů o 10 %. Uspěl jen částečně. Nyní se musí jednat v organizacích

 

 

Od ledna dochází k navýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a také státních zaměstnanců. Bohužel i přes naše připomínky

se nepodařilo prosadit navýšení platových tarifů nezdravotnickým pracovníkům (THP), což považujeme za velice nesprávné. Proto neustále i v současné době hledáme cesty a jednáme, aby se zvýšila úroveň odměňování i u těchto zaměstnanců.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR prosazoval, stejně jako každý rok, zvýšení platů a mezd všem zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách. Pro rok 2021
se bohužel našla politická shoda na zvýšení tarifních platů pouze pro některé skupiny zaměstnanců.

21. prosince rozhodnutí vlády vedlo k tomu, že tabulka č. 1 nebyla navýšena, tím však práce vedení odborového svazu neskončila. Hledali jsme cesty, jak navýšit i platy zaměstnancům v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví, kteří jsou zařazeni v tabulce č. 1.

Z intenzivních jednání vzešel společný dopis podepsaný ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým a předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou, který jste dostali do svých odborových organizací a najdete ho také níže jako soubor ke stažení.

V něm byli vyzváni zaměstnavatelé v sociálních službách k navýšení mimotarifní složky i pro ostatní zaměstnance v sociálních službách s úpravou v kolektivních smlouvách. S tímto dopisem vám byl zaslán i návrh dodatku ke kolektivní smlouvě o úpravě osobního příplatku a jeho navýšení o 10 %.

V současné době jsou všem organizacím k dispozici regionální manažeři, naši právníci a vedení odborového svazu s pomocí při nastávajícím kolektivním vyjednávání.

Pokud bychom měli hodnotit současnou situaci, jsme toho názoru, že za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR jsme udělali maximum možného. Nesouhlasíme s tím, že nebyly navýšeny platové tarify v tabulce č. 1, a z toho důvodu jsme připraveni vás podpořit a vyjednávat nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale i na úrovni krajů.

 

 

 

Platové tabulky 2021 zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby zde:

https://img3.kurzy.cz/mzda/platove-tabulky-2021-zdravotnici-tabulka-cislo-2-velka_.png