Aktualita ze dne 25. 10. 2015

Ohlédnutí

S blížícím se koncem mandátu výboru ZO přišel čas stručného ohlédnutí.

V dubnu 2014, jsme vás seznámili s našimi cíli:

To bylo a je naším prvním cílem – udržet návaznost. Velice bychom si ovšem přáli, aby se nám dařilo zastupovat vás v dialogu s vedením naší organizace a pomáhat řešit konkrétní obtíže jednotlivců stejně tak jako dlouhodobé bolesti zaměstnaneckých kolektivů. V tomto směru vás prosíme o shovívavost, neboť jsme tu noví.

Noví tu již nejsme, přišel čas rekapitulovat. První cíl jsme naplnili. Udržet dialog s bývalým vedením bylo nad naše síly – vedení pod ředitelem MUDr. Schwarzem o žádný dialog nestálo. Obrátili jsme se s dlouhodobými bolestmi zaměstnaneckých kolektivů na zřizovatele, kde jsme zároveň poukázali na odmítavý přístup bývalého vedení k zaměstnancům a jejich problémům. Rozhořel se spor, který vyvolal stávkovou pohotovost, která měla za cíl dosáhnout změn ve vedení organizace. Stávková pohotovost částečně uspěla, když došlo v květnu 2015 k odvolání ředitele MUDr. Schwarze. Mnozí z nejbližších spolupracovníků MUDr. Schwarze, kteří by měli opustit management ZZS HMP, však ve svých funkcích nadále setrvávají. Tlak výboru ZO a dalších zaměstnanců společně s podporou Svazu měl mimo jiné i pozitivní efekt v zavedení stravenek. Snad jsou první vlaštovkou předznamenávající lepší časy v motivační politice zaměstnanců na ZZS HMP. Za částečný úspěch lze považovat i kompromisní proplácení 30 min z požadované hodiny zaměstnancům ZOS. Co se týče řešení konkrétních obtíží jednotlivců, v tomto směru se především předseda výboru Honza Franěk snažil udělat maximum, což mohou mnozí dosvědčit. Tolik krátká rekapitulace našich cílů a výsledků.

Výbor ZO pod vedením Honzy Fraňka