Aktualita ze dne 20. 3. 2021

Odměny pro záchranáře a jednání Sekce ZZS 16.3.2021

 

Dne 16. 3. 2021 se konala online schůzka Sekce ZZS ČR v rámci OSZSP ČR. Přítomni byli zástupci 9 odborových organizací jednotlivých krajských ZZS. Pražskou ZZS zastupoval předseda odborové organizace ZZS HMP.  Jednání Sekce ZZS se mimo jiné týkalo nejnovějších informací  odměn za 2. vlnu Covid19.

 

Po úvodním představení všech účastníků proběhla prezentace počtu nemocnosti zaměstnanců jednotlivých krajských ZZS v souvislosti s pandemií COVID 19. Jednalo se o pracovní úrazy v ochranných infekčních setech ( např.pády na sněhu v návlecích na boty), onemocnění COVID v souvislosti z výkonem povolání, úmrtí (bohužel i tyto případy byly prezentovány), nemoci z povolání v souvislosti s pandemií COVID.

Dalším bodem byla diskuze jaké jsou podmínky pro práci ZZS v infekčním prostředí v jednotlivých krajích. Bylo konstatováno, že ne zdaleka všude jsou dodržovány podmínky BOZP a legislativa týkající se právě tohoto tématu – bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory, používání nehomologovaných ochranných masek při řízení motorových vozidel, různé přístupy k dezinfekci sanitních vozidel po převozu covid pozitivních pacientů. Znovu se tak potvrdilo maximální nasazení řidičů a záchranářů v provozu, kdy se musí denně potýkat s diskomfortem ve svých pracovních podmínkách.

Hlavním bodem jednání byly odměny za 2. vlnu COVID. Paní předsedkyně D. Žitníková, která se právě vrátila z jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde o tématu jednalo vedení odborového svazu s ministrem Blatným. Vedení odborového svazu zdravotnictví  požadovalo pro záchranáře odměny ve výši 120 000 Kč, protože nepobírají na rozdíl od svých kolegů z intenzivní péče z lůžkových zdravotnických zařízení žádné zvláštní příplatky za ošetřování pacientů s onemocněním COVID-19 a přitom téměř polovinu jejich výjezdů představují zásahy u COVID pozitivních pacientů. Výši tohoto příplatku ministr Blatný odmítl a sdělil, že odměny pro záchranáře by měly být stejné jako pro ostatní zdravotníky, tedy 75 000 Kč.

Následně proběhlo společné hlasování Sekce ZZS a po delší diskuzi přítomní shodli na akceptování návrhu pana ministra, a to mimořádnou odměnu ve výši 75 000 Kč pro záchranáře za podmínky systémového řešení zvláštních příplatků, a to ve formě právní úpravy.

Tento návrh bude předložen OSZSP ČR, mělo by se jednat o zvláštní příplatek pro záchranáře za covid riziko. Tento příplatek by měl být součástí měsíčního příjmu, stejně tak jako je např zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž, či příplatek za směnnost.

 

Dále předsedkyně D. Žitníková odeslala dopis všem hejtmanům krajů kde navrhuje, aby členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, kteří poskytují neodkladnou zdravotní péči a jsou zařazeni do IV. skupiny – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, měli přiznán, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., § 8, zvláštní příplatek v maximální výši, tj. 7500 Kč. Základní podmínkou realizace návrhu jsou samozřejmě finanční prostředky, které by na zvláštní příplatek musel vyčlenit Váš kraj.

Nutno podotknout, že záchranáři na ZZS HMP tento příplatek ve výši 7500 Kč mají již přiznán, avšak v ostatních krajích tomu tak není.

Dopis ministru zdravotnictví v plném znění naleznete v příloze 1

Dopis hejtmanům v příloze 2

Ministr zdravotnictví, doc.MUDr. Jan Blatný - jednání 16.3.2021

stáhnout

hejtmani+zvláštní+příplatky+ZZS+vzor

stáhnout