Aktualita ze dne 9. 3. 2021

Odměny – nic nepřichází samo

Vážené kolegyně a kolegové,

po dlouhém a opakovaném upozorňování a připomínání jsme došli v případě lůžkových zdravotnických zařízené a sociálních služeb k cíli.

Vláda na svém jednání dne 8. března schválila dotační program, na jehož základě se dočkají zaměstnanci v sociálních službách a v lůžkových zdravotnických zařízeních zasloužených odměn.

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale za pár stránkami je obrovský kus práce, vyjednávání a nervů. Otázku odměn jsme otevřeli už v prosinci, řešili v lednu, únoru a až březnu se podařilo. Nic nepřichází samo. Největším oříškem byli zdravotníci v sociálních službách a nezdravotníci. Sestry v sociálních službách vzalo pod svá křídla MPSV. Do poslední chvíle ovšem nebylo jisté, zda se dostane na nezdravotníky. To, co je logické pro nás, nemusí být zřejmé pro lidi zvenčí. Stále dokola jsme všem připomínali, že v nemocnicích pracují týmy. Opakovaně jsme sdělovali, že se ve zdravotnických provozech denně pohybují i nezdravotníci. Musí se uklízet, opravovat, řešit problémy s IT systémy. V prádelnách se pere infekční prádlo. Zdravotníci chodí na personální a ekonomické oddělení. V jídelnách se vydávají obědy. Soukolí nemocnice potřebuje ke svému fungování všechny zaměstnance. Problém nebyl ani s částkou. Na odměny se ze státního rozpočtu uvolnilo 12,2 mld. Nezdravotníci byli o politickém rozhodnutí a to klaplo, za což jsme moc rádi. Děkujeme Vám za podporu.

Pro zdravotnictví platí úplně v kostce následující:

Dotační titul podávání žádostí v termínu od 9. března do 9. dubna. Zdravotníci mimořádná odměna až 75 000 Kč hrubého, nezdravotníci mimořádná odměna kompromis až 30 000 Kč hrubého. Výplata odměn nejdříve v květnu, pravděpodobně spíše v červnu. Významnou změnou je také to, že odměny obdrží zdravotníci ne podle výše úvazku, ale podle skutečně odpracovaných hodin a to stejně, jako všichni ostatní maximálně do výše úvazku 1.

Odborovým organizacím z lůžkových zdravotnických zařízení dotační titul zašleme, pro veřejnost je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Stejně tak zašleme úplný dotační titul odborovým organizacím ze sociálních služeb.

U cíle ovšem stále nejsme.

Musí se ještě dořešit odměny pro záchranky a také zdravotníky z ambulancí a to včetně dialýz, mobilních hospiců, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní služby. Zkrátka všichni včetně hygieny, zdravotních ústavů a všech dalších, kteří se podílejí na zvládání epidemie.

Vážené kolegyně a kolegové, všem Vám za Vaši práci děkujeme, Dáša, Jana a Luboš /vedení OSZSP ČR/.