Aktualita ze dne 20. 9. 2023

Odboráři udeřili na Válka. Chtějí vyšší platy i benefity

FOTO:ODBORYZZSHMP

 

Výsluhy, lázně i předčasná penze v plné výši. A samozřejmě navýšit tabulkové platy. Odboráři předali Válkovi své požadavky

 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 18.9.2023 vstoupil do jámy lvové. Dostavil se na akci zdravotnických a lékařských odborů Quo vadis české zdravotnictví ? Stalo se tak jen den poté, co prezident Petr Pavel podepsal novelu Zákoníku práce, která zdravotníkům výrazně navýšila možný počet hodin přesčas. Přítomní se na ministrovi dovolávali zejména navýšení tabulkových platů, ale také žádali „přijatelné pracovní podmínky“, čímž mínili například výsluhy, rehabilitační a lázeňskou péči i předčasnou penzi v plné výši. Předáci odborových organizací ministrovi na závěr předali společné memorandum odborů a Sekce mladých lékařů ČLK, v němž své požadavky shrnuli do čtyř hlavních bodů.

My nechceme, aby zvýšení platů bylo formou odměn nebo navýšení osobních příplatků, ale chtěli bychom navýšit platové tabulky, protože to je jistota,“ řekla místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jana Hnyková.

Ministr Válek odvětil, že se dlouhodobě zasazuje o navýšení platů pro zdravotníky, ale na dotaz o navýšení tabulkových platů se postavil vyhýbavě. Záleží prý na jednání tripartity a jmenovitě k postoji vlády přiznal, že v ní v současné době vůle ke změně tabulkových platů pro zdravotníky není. Kromě ministerstvem přímo řízených nemocnic tak zůstává výše mezd na vedení jednotlivých pracovišť.

Námitky zazněly i na adresu schválených přesčasů pro zdravotníky. K tomu Válek uvedl, že má vypracovaný vlastní návrh, který by měl tento kontroverzní bod novely Zákoníku práce vyřešit. Nechtěl však sdělit podrobnosti s tím, že věc nejprve probere s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, z jehož resortu novela vzešla. Připomněl rovněž, že pro novelu nehlasoval. Přítomný předseda České lékařské komory Milan Kubek však v reakci na to ministra obvinil z alibismu, neboť prý nehlasoval ani proti ní.

Navzdory napjaté atmosféře ministr našel s přítomnými u některých témat i společnou řeč. V reakci na dotaz z publika se například vyslovil pro sjednocení vzdělávání zdravotních sester, neboť přestože dnes absolventka oboru „praktická sestra“ dělá z velké části stejnou práci jako její kolegyně, která vystudovala obor „všeobecná zdravotní sestra“, mají jiné platové podmínky. „Správné by bylo zrušit obor praktická sestra a přeměnit ho na obor v podobě, v jaké je běžný na západě,“ řekl Válek. V tom s ním publikum hlasitě souhlasilo.

Na závěr jednání předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel a předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda předali ministrovi seznam požadavků na změny. Ty mimo jiné obsahují požadavek na zrušení paragrafu o zvýšeném objemu přesčasové práce, dodržování Zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních, nastavení přijatelných pracovních podmínek (zde navrhují legislativní ukotvení systému benefitů, jako jsou výsluhy, rehabilitační a lázeňská péče či dřívější odchod do důchodu bez zkrácené penze) a ustanovení samostatného zákona, který by nastavil odměňování zdravotníků dle náročnosti profese.

-fk-

zdroj: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/09/vysluhy-lazne-i-predcasna-penze-v-plne-vysi-a-samozrejme-navysit-tabulkove-platy-odborari-predali-valkovi-sve-pozadavky/