Aktualita ze dne 12. 7. 2023

Odboráři na tripartitě kritizovali nedostatek personálu a přesčasy

FOTO:OSZSP ČR

Nedostatek zaměstnanců

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka okomentoval materiál „Změny nabídky a poptávky po práci v České republice do roku 2031 v kontextu demografického vývoje“. V materiálu je zdokumentován nedostatek pracovníků, a to i ve vztahu k vývoji demografické situace. Česká populace stárne, rodí se málo dětí a chybějí zaměstnanci. Jako zásadní možnost řešení ministr vidí příliv pracovní síly ze zahraničí. Situaci je možné řešit také změnou přístupu k ženám na rodičovské dovolené, a to jejím zkrácením, v návaznosti na to je ovšem nutné vytvořit a rozšířit systém školek, dětských skupin a nově také řešit sousedskou výpomoc. Další možností je podpořit zaměstnance 50+, a to i ve spolupráci se zaměstnavateli.

 Od zástupců odborů i zaměstnavatelů opakovaně zaznělo, že na pracovním trhu chybějí pracovníci různých profesí, a to jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní pracovníci. Na českém trhu práce je v současné době více než milion zahraničních pracovníků.

Odbory znovu připomněly, že zaměstnance je nutné zaplatit, že není možné tolerovat různé pokoutné postupy některých agentur.

Zaměstnavatelé sdělili, že bez zahraničních pracovníků se nyní neobejdou a že některé nekvalifikované práce už nechtějí čeští zaměstnanci vykonávat.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková poukázala na personální situaci ve zdravotnictví a nutnost řešit nedostatek zaměstnanců konkrétními kroky. Poukázala na statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), podle kterých bude v českém zdravotnictví do pěti let chybět více než 10 000 všeobecných sester. Bez konkrétních opatření se můžeme dostat do situace, kdy bude omezen přístup ke zdravotní péči. Situace je tristní již dnes, chybějí dětští lékaři, zubaři a další profese.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nabídl, že materiál bude předkládat sociálním partnerům pro informaci průběžně.

 

Státní rozpočet na rok 2024

V posledním bodě se sociální partneři velmi krátce (z časových důvodů) věnovali přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobému výhledu na léta 2025 a 2026.

Ministr financí Zbyněk Stanjura sdělil, že jsou na počátku politických jednání. Probíhá standardní proces přípravy rozpočtu, který se nyní řeší na poradě ministrů a na úrovni jednotlivých ministerstev. Připomněl, že se vláda snaží řešit dluh veřejného sektoru a jeho snižování. Pracovní verze rozpočtu je nyní s deficitem mínus 230 mld. Kč. Základem k řešení deficitu je ozdravný balíček, který v úterý 12. července začne projednávat Poslanecká sněmovna. Nyní je připravena pracovní verze rozpočtu a konkrétní návrh projedná tripartita v září.

Premiér Petr Fiala doplnil, že na předsednictvu tripartity vznikla dohoda, že sociální partneři – zaměstnavatelé a odbory – zašlou společné návrhy na případné úpravy konsolidačního balíčku. Vzápětí ale upozornil, že předložení návrhů negarantuje změny v balíčku. Vše musí posoudit celá koalice.

Předseda LOK-SČL Martin Engel odsoudil vládní přístup k novele zákoníku práce. Konstatoval, že vláda nedodržela dohodu, kterou s odbory a zaměstnavateli k zákoníku práce uzavřela. Pozměňovací návrh poslance vládní strany Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) na rozšíření limitu přesčasů ve zdravotnictví je v rozporu s touto dohodou a také v rozporu s právem Evropské unie. Pokud bude pozměňující návrh přijat, odbory upozorní na postup české vlády Evropskou komisi.

 

zdroj a celý článek: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/odborari-na-tripartite-kritizovali-nedostatek-personalu-a-prescasy/