Aktualita ze dne 5. 12. 2015

Nové složení Výboru ZO OSZSP ČR při ZZSHMP platné od 1.12. 2015

předseda:

  • Franěk Jan

místopředseda:

  • Bc Bělohlávek Tomáš, DiS.
  • Vinšová Markéta, DiS.
  • Bc Štolc Martin, DiS.
  • Bc Strnad Radek, DiS.

kontrolní orgán:

  • Štětka Jakub, DiS.
  • Schorný Jan, DiS.

hospodář:

  • Schorný Jan, DiS.

Usnesení:

Mediální styk ZO OSZSP ČR při ZZSHMP budeme vždy nejprve konzultovat s ředitelem organizace, pokud budeme v partnerském vztahu. Jestliže nebudeme v partnerském vztahu, budeme vždy předem ředitele organizace informovat o vlastních vyjádřeních k médiím.

Za výbor ZO – předseda Jan Franěk