Aktualita ze dne 26. 2. 2016

Navržené body k projednání na schůzce s ředitelem ZZS HMP a ZO, která se uskutečnila 11. 2. 2016 a reakce managementu na tyto podněty

Zastupitelnost zdravotního záchranáře a řidiče.

 • Zdravotní záchranář v provozu podle potřeb využíván i v roli řidiče. U dvojice záchranář – řidič potřebná praxe záchranáře v řízení i během transportu k CPALP (specifická část transportu).
 • Výměny za volantem nepraktické (úkony před jízdou – posez, zrcátka apod.)
 • Řidič během komplikovaných zásahů s více pacienty (HN, DN) musí rozhodovat samostatně.
 • Ochrana proti vyhoření záměnou rolí u transportů s NACA 0 – 2.
 • Dle svazového právníka legitimní

Reakce: Zamítnuto. Organizace považuje transport pacienta v přítomnosti řidiče vozidla ZZS za rizikový. Do budoucna proběhne návrh, jak zařídit záchranářům praxi v řízení. Zvažováno rozdělení členů VS na tři kategorie:

 • Zdravotnický záchranář – řidič
 • Zdravotnický záchranář
 • Řidič

Záznamové zařízení ZZS HMP (roadscany, kamery na ZOS)

 • Záznamová zařízení v rozporu se ZP §316 2).
 • Činnosti VS a ZOS specifické dle ZP §316 3)?
 • Otázka kamer na ZOS nedořešena bývalým vedením. Existuje vyjádření ÚOOÚ s nejasným závěrem.

Reakce: Kabina sanitního vozu bude fungovat v režimu sterilního kokpitu = režim černé skřínky s tím, že bude zachována možnost stahování záznamu pro účely PČR. Záznamy bude stahovat jen k tomu určená osoba a jen v případě dopravní nehody, trestného činu, či pro potřeby PČR. Soukromí posádek bude respektováno.

ZOS je považováno za specifické pracoviště, kde vykonávány činnosti podle ZP §316 3). Kamery tedy zůstanou zachovány.

Definovat katalog trestů

 • Zamezit vznikající nejistotě mezi VS. Obava posádek, že pokud mohou dostat výpověď na základě administrativní chyby (Robert Žejglic), nebo je jim na základě kouření ve vozidle doporučeno podání výpovědi (Pawel Kotýnek), pak mohou dostat výpověď v podstatě za cokoliv

Reakce: Do 6/2016 bude zaveden management kvality péče. Nevznikne katalog postihů, ale pracuje se s představou jakéhosi bodového systému, jehož výstup nebude represívní ale pro zaměstnance pozitivní (např. školení). Pouze při překročení určitého počtu bodů, bude zvažován postih. Smysl systému je předcházet pochybením.

Možnost volby vedoucího VS zda použít na cestu s pacientem do ZZ VRZ či nikoliv

 • používáním VRZ na cestu s pacientem do ZZ (nyní standardně s každým pacientem) se zvyšuje riziko dopravních nehod, snižuje se komfort transportu pacienta (pacienti často sami žádají jízdu bez VRZ), zvyšuje se zátěž posádky RZP. Zvážit možnost volby rozhodnutí vedoucího VS zda použít či nepoužít VRZ vzhledem k závažnosti stavu pacienta.

Reakce: VRZ vždy bez kompromisů. Ostatní ZZS v republice používají VRZ i cestou zpět na základnu. Lze však zvážit změnu nařízení trvalého používání akustického znamení ve všedních dnech, v denních hodinách.

Body k ZOS:

 • Zavést systém vyhodnocování hovorů
 • Upravit způsob vedení provozních schůzí
 • Úloha vedoucího lékaře ZOS

Reakce: Kontrola „běžných“ hovorů, kterých je oproti TANR většina, neprobíhá z důvodů časové náročnosti. Výhledově bude vykonávat pravděpodobně vedoucí sestra ZOS. Způsob vedení schůzí je dle náměstka Valáška v pořádku – MUDr. Ondřej Franěk nechce zaměstnankyně rozplakat, používá svůj styl. Návrh k účasti obou lékařů při schůzích se zaměstnankyněmi k zamezení rozdílných výstupů přijat. V případě nedorozumění mezi lékaři zasahuje náměstek Valášek. MUDr. Franěk se na pracovišti vyskytuje méně, neboť má na starost více administrativy. Ředitel si do budoucna žádá stálou přítomnost lékařů na pracovišti ZOS a to především ve špičkách. Dále neplánovat MUDr. Fraňkovi žádné přednášky v jeho směně.

IP – nastavení reakčních časů (4 min)

 • pokud nelze dodržet napsat zdůvodnění do hlášení ZOS a IP

Reakce: V řešení rozdělení aktivit IP podle činnosti

 • Zdravotník = povinnosti VS
 • IP

Info: Od 1. 4. se ruší „IP kamera“ na OOP, do 14 dnů vznikne osnova činností IP, kontrola VZ přechází na VZO.

Motivace fakturace

 • Za proplacenou fakturu finanční odměna pro VS z vybrané částky.
 • Se zvyšující se hodnotou faktury nárůst zodpovědnosti zaměstnance.

Neřešilo se – proběhlo na VPV

Kolektivní smlouva

 • Stanovení postupu a předběžných termínů k vyjednávání.

Přesunuto k dalšímu jednání.

Žádáme o laskavé poskytnutí následujících informací:

Žádost o podání informací zaměstnanci Petru Horňákovi

 • Kolega krácen na mzdě v 5. partě při sobotonedělní práci – dlouhodobý rozpor mezi tvrzením Ing. Novosádové a zaměstnancem Petrem Horňákem
 • Informace podle ZP §142 nepodány ani na žádost Petra Horňáka ani na žádost ZO.

Reakce: Informace p. Horňákovi opakovaně podány. Rozsah informací, které požaduje, je ale nad rámec možností odpovědného pracoviště. Stávající systém v pořádku, problém vznikl u 5. part. Do budoucna by se podobný problém neměl vyskytovat.

Počet a druh trestů za období 7 – 12/2015

U pracovních úrazů chybí předložení konečného vyúčtování od pojišťovny, má na to zaměstnanec právo?

Neřešilo se z časových důvodů

Jaká je pozice Mgr. Michala Petruse na ZZSHMP?

Reakce: Řidič RLP

Způsob řešení neproplácení zvláštního příplatku v souladu s Kolektivní smlouvou. S vedením již řešil Jíří Kodet.

Reakce: V KS nešťastně formulováno, vedení organizace předloží dodatek při jednání o nové KS. Jinak organizace jednala v souladu s legislativou. Pokud zaměstnanci nejsou s tímto závěrem spokojeni, musí se obrátit na soud.

Další: Jednání o FKSP možné již v půlce března. Náměstkyně Novosádová dodá předběžný rozpočet.