Aktualita ze dne 7. 6. 2022

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

 

Na Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy (ZZS HMP) pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář. Do zdejší odborové organizace jsem se přihlásil v roce 2014, v době řekněme neklidné, když se zvedla vlna nespokojenosti s tehdejším vedením ZZS HMP pod vedením MUDr. Z. Schwarze. Od té chvíle jsem byl aktivně činný při jednáních s managmentem organizace. Získával jsem tak první zkušenosti, co vlastně obnáší odborářská práce.

Na jednáních s vedením jsme byli pravidelně verbálně doslova inzultováni, a tak jsem byl okolnostmi nucen naučit se argumentovat a bránit sebe i zaměstnance. Především ředitel organizace MUDr. Schwarz se nedokázal smířit s faktem, že zaměstnanci si dovolili i přes dlouhodobě vytvářenou a dusivou atmosféru strachu v organizaci poukázat na úplnou absenci motivačních programů a na další řekněme nestandardní postupy vedení. A tak mohu dnes i za tuto zkušenost být vděčen.

Neměnný postoj výboru ZO v čele s předsedou Honzou Fraňkem a neúnavným organizátorem Dominikem Hornem vedl nakonec k odvolání MUDr. Schwarze z funkce ředitele. Intenzivní pomoc a podporu nám v těchto dobách poskytovalo vedení odborového svazu a předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková.

K 1. červenci 2015 po 16 letech opouští svou funkci ředitele pražské záchranky MUDr. Schwarz. Novým ředitelem se stal MUDr. Petr Kolouch, MBA, jehož do této pozice na základě výběrového řízení doporučila odborná komise pražského magistrátu.

Abych nezdržoval překotným a mnohdy za dramatických okolností vyvíjejícím se složením výboru odborové organizace ZZS HMP – předsedou jsem byl v řádných volbách zvolen na podzim 2019. Nyní máme přes 230 členů, což jsou cca dvě třetiny z počtu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku na ZZS HMP. V roce 2018 byla vytvořena nová kolektivní smlouva, v roce 2020 byl se zaměstnavatelem podepsán její aktualizovaný dodatek.

Navázal jsem na předchozím předsedou (J. Hirjak) rozpracovaná témata: navýšení příplatku za neuropsychickou zátěž na maximální částku, navýšení příplatku za směnnost, navýšení hodnoty stravenek, vytvoření transparentního systému při hodnocení zaměstnanců, požadavek informovanosti o množství a tempu práce dle platné legislativy. Při jednáních opakovaně apeluji na nadlimitní zatížení zaměstnanců, což vedlo k postupnému snižování přesčasové práce. Apeluji na nutnost stabilních a garantovaných benefitů pro zaměstnance: služební byty, či příspěvek na dopravu.

Za poslední dva roky se podařilo nemálo:

 • Od 1. 1. 2020 byl na náš podnět navýšen příplatek za neuropsychickou zátěž na zákonné maximum.
 • Na základě kontrol BOZP z odborového svazu byly zlepšeny dlouho nevyhovující sociální podmínky na jednotlivých výjezdových základnách a pracovišti dispečinku.
 • V roce 2021 byl navýšen příplatek za směnnost ze stávajících 750 Kč na 1500 Kč.
 • V roce 2022 byl tento příplatek opět navýšen na jeho zákonné maximum.
 • V roce 2022 byla na žádost ZO navýšena nominální hodnota stravenky na 135 Kč.
 • Jsou zavedeny tzv. bezpečnostní přestávky v provozu po pěti hodinách nepřetržité práce. Provoz ZZS v metropoli je každoročně na prvním místě v počtu realizovaných výjezdů v ČR, zátěž zaměstnanců každoročně o několik procent stoupá. Managementu ZZS HMP se nedaří naplnit systematizovaná místa a zaměstnanci jsou tak dlouhodobě přetěžováni.
 • V práci jako odborář jsem měl vždy jako prioritu informovat členskou základnu o naší práci, což je i principiálně zakotveno v zákoníku práce. K tomuto účelu jsem aktualizoval webové stránky www.odboryzzshmp.cz, vytvořil nové logo a dojednal s vedením organizace uvedení odkazu na oficiálním intranetu.
 • Ze všech jednání s managementem (cca 6x ročně) je vyhotoven zápis, který je rozeslán všem členům odborů.
 • Na odborovém webu naše členy informuji také o aktuálním dění ve zdravotnických odborech. Tímto se naši členové stávají součástí aktuálního dění.
 • Pokud epidemická situace dovolí, s našimi členy se setkáváme se 1x ročně na výroční schůzi.
 • Od managementu ZZS HMP po dlouhých urgencích získávám pravidelné informace o množství a tempu práce, zatížení jednotlivých výjezdových základen, výroční zprávy, ekonomickou zprávu organizace. Bez těchto relevantních dat nelze totiž fakticky o ničem vyjednávat.

Jsem toho názoru a empiricky to mohu potvrdit, že bez vytrvalosti v požadavcích se nedá téměř ničeho docílit. Nebudu zde rozvádět, kolik vše stojí energie, vždyť to všichni známe. Ale jednu věc bych chtěl podotknout. Právě díky základní orientaci v legislativě a díky opakovanému lpění na demokratických zásadách společnosti, počínaje Listinou práv a svobod, konče zákoníkem práce, jsme něčeho dosáhli. Demokracie není jen slovo. Demokracie se musí plnit, žít a konat. Jinak to prázdné slovo bude. A to, myslím si, platí na všech úrovních jednání.

My zaměstnanci nejsme jen pracující „nástroje mocných“, jsme samostatně myslící a cítící bytosti, jsme lidé. Dokud se nikdo z nás neozve o svá práva, nebudou tato práva dodržována. I když jsou v právním systému této země ukotvena. Pokud nebudeme my lidé komunikovat a otevřeně hovořit s managementem, tak se nikdy zdravotnictví neposune k důstojným podmínkám pro naši práci.

Ještě bych rád poděkoval za neuvěřitelné nasazení při práci zdravotnickým odborům v čele s Dášou Žitníkovou, včetně právního oddělení. Jste pro nás inspirací a hnací silou v nelehké odborářské práci! Děkujeme!

Jakub ŠTĚTKA, předseda ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/na-prazske-zzs-se-nam-osvedcila-vytrvalost-a-orientace-v-legislative/