Aktualita ze dne 10. 4. 2024

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání výkonné a dozorčí rady OS

FOTO:ZDRAVOTNICKÉ ODBORY

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Na úvod zdůraznil, že prosazuje, aby za stejnou práci dostávaly všechny nemocnice stejnou výši úhrad. Už má většinu tohoto cíle splněnou, takže pokud jsou někde nízké mzdy, je to vinou špatné práce managementu nemocnice.

 

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že odborový svaz dlouhodobě požadoval, aby byly za stejné výkony stejné úhrady od zdravotních pojišťoven, takže už jen zbývá, aby zaměstnanci dostávali za stejnou práci stejnou výši odměny bez ohledu na to, která nemocnice je jejich zaměstnavatelem. Na to ministr odpověděl, že to už by to rovnou všechno mohl zglajchšaltovat do socialistického zdravotnictví.

Následovalo vysvětlování odborářů, že nejde o úplně stejné odměňování, ale o stejný základní plat za stejnou práci, přičemž další složky odměňování poskytnou dost možností na lepší odměňování nejkvalitnějších zaměstnanců. A připomenutí, že dohoda podepsaná s ministrem Válkem 8. prosince obsahuje mimo jiné závazek připravit „návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků s předpokladem účinnosti od 1. ledna 2025 s cílem sjednotit odměňování zdravotnických pracovníků…“. Poté už se ministr Válek o této otázce bavil konstruktivněji a spolu s přítomným vrchním ředitelem pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví Radkem Policarem uvedli, že si umí nějaký stejný základ odměňování ve zdravotnictví představit. Zároveň popisoval, že jeho nechuť k tomuto řešení je vedena mnoha osobními zkušenostmi, kdy zaměstnanci na stejném místě odvádějí velmi rozdílnou práci či kdy je mladý zaměstnanec šikovnější a pracovitější.

Na konkrétní příklady nerovného odměňování v nemocnicích různých typů ministr odpovídal, že je to problém managementů těchto nemocnic a jejich neschopnosti a dodával k tomu různé informace mající dokázat, že onu nemocnici a její problémy osobně zná.

V souvislosti s informacemi o zhoršující se dostupnosti zdravotní péče ministr Válek uvedl, že u nás je podle údajů OECD druhá nejdostupnější zdravotní péče ze zemí EU. V Evropě existují zhruba dva systémy fungování zdravotnictví, a to zjednodušeně řečeno pojišťovenský a státní. Oba se nyní kvůli stárnutí populace dostávají na hranice možností svého financování a státy hledají, jak to řešit. Je možné výrazně zvýšit daně, ale také změnit fungování zdravotnictví. On osobně si myslí, že opravdu není nutné, aby v jednom okrese fungovaly dvě podobné nemocnice. O osudu nemocnic v regionech nerozhoduje ministr zdravotnictví, ale zdravotní pojišťovny a zřizovatelé nemocnic. Nikdo nechce nemocnice zavírat, mohou se specializovat, soustředit na následnou péči atd. Ministerstvo dává dohromady data o využívání oddělení v jednotlivých nemocnicích či fungování nově vybudovaných urgentních příjmů a jsou v tom obrovské rozdíly.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odbory považují zdravotnictví za veřejnou službu a od ministerstva očekávají,  že nedopustí zhoršování kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Ministr Válek uvedl, že v současné podobě je zdravotnictví dlouhodobě neufinancovatelné, je třeba v něm očekávat změny, je třeba počítat i s prodloužením čekací doby v nemocnicích. Ale určitě je třeba udělat vše proti amerikanizaci našeho i celkově evropského zdravotnictví.

V souvislosti s nedostatkem personálu ministr Válek uvedl, že přes kraje už řeší posílení středních škol, s vysokými je to složitější. Ministerstvo řeší také prostupnost oborů, určitě ale nechce dělat další reformu ve vzdělávání nelékařů.

 

Zdroj:

https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/ministr-valek-se-zucastnil-spolecneho-jednani-vykonne-a-dozorci-rady-os/