Aktualita ze dne 27. 3. 2021

Ministerstvo připravilo novelu kompenzační vyhlášky

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie covid-19, a to formou navýšení kompenzací. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč.

 Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena stejná výše odměny (75 000 Kč) a zároveň bylo dohodnuto, že do kompenzační vyhlášky pro rok 2021 bude zahrnuta bonifikace za převoz pacienta s prokázanou diagnózou covid-19 ve výši 450 Kč.

 

zdroj MZ ČR: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-pripravilo-novelu-kompenzacni-vyhlasky/