Aktualita ze dne 12. 12. 2016

Milé(í) kolegyně a kolegové,

dne 9.12.2016 se výbor naší odborové organizace sešel na schůzce s managementem organizace.

Původně námi navrhovaný rozsah témat k jednání byl na žádost ředitele, (nedostatek času) upraven.

Byly projednány tyto body:

1. Předložení návrhu změn v KS s komentářem

2. Předložení návrhu hodnocení zaměstnance a podmínek stanovení osobního příplatku s komentářem

3. Zatížení posádek RZP a ZOS- pracovní tempo, předložení dat

4. Situace na DO- nespokojenost garážmistrů

5. Označení zaměstnanců biometrickými a osobními údaji, sdělení stanoviska

6. Předložení čerpání- vyúčtování FKSP, počtu členů a oznámení nového předsedy.

Bližší informace ze schůzky budou na odborové schůzi 12. a 13.12.2016

Další schůzka s managementem organizace byla domluvena na 31.3.2017.

V příloze zasíláme návrh KS a hodnotící kritéria zaměstnanců ZZS HMP

Těšíme se na Vás!

Výbor ZO OSZSP ČR ZZS HMP

Návrh kolektivní smlouvy ZZSHMP z 11.12. 2016

Hodnotící kritéria zaměstnaců ZZSHMP návrh 11.12. 2016