Aktualita ze dne 29. 4. 2017

Milé kolegyně, milý kolegové, po čase se opět ozýváme se stručným informacemi z činnosti výboru naší ZO.

1.
28. 3. se uskutečnilo jednání o rozpočtu FKSP za účasti zástupců vedení organizace, výboru ZO, zástupce odborů USSP, kde se všechny strany dohodly (nemáme konkrétně zápis), kde výsledkem by mělo být navýšení stravenky na 109,-Kč (8 hod. 30,-Kč doplatek a 12 hod. 19 Kč. doplatek), dále výrazné navýšení odměn k výročím (např. za 20 let u organizace 20 000,-Kč atd. a příspěvek na každého člena odborové organizace ve výši 500,-Kč ročně.

2.
31. 3. proběhla pravidelná VPV, které se vždy účastní člen výboru ZO. Zde   zazněl návrh strategie vývoje ZZSHMP na dalších 5 let. Zřizovatel bude žádán o navýšení počtu zaměstnanců a výjezdových základen.

3.

  • Téhož dne odpoledne proběhlo plánované setkání výboru ZO s vedením organizace (ředitel, náměstci a právník organizace), setkání se též účastnil předseda Unie ZS. Výbor zde vedení organizace předal dokument „o závadách nově dodaných vozidel z pohledu ZO zpracované pracovní skupinou ZO „, kde jsou detailně zaznamenány nedostatky v nově dodaných sanitních vozidlech. Závady a případně reklamace bude řešit odpovědný náměstek.
  • Byla vytvořena pracovní skupina z řad naší ZO. Tato skupina provedla specifikací různých fines, které bychom ocenili na dalších vozech, k přípravě zakázky 30 nových sanitních vozidel na roky 2018 a 2019. Jako uživatelé sanitních vozidel považujeme naše připomínky za klíčové. )viz. http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/4365/4365-praha-bude-mit-nove-sanitky)
  • Naše ZO opětovně poukázala na přetíženost posádek v provozu, zvláště posádek v centru metropole. Pan ředitel ujistil výbor ZO, že v jeho snaze je posádky v provozu navyšovat.
  • ZOS – výbor ZO podal požadavek na zveřejnění auditu, který provedla na ZOSu v minulých měsících externí firma. Audit byl objednán vedením organizace k objasnění dlouhodobých komunikačních potížích mezi vedením ZOSu a jejími zaměstnanci. Zveřejnění auditu však bylo odmítnuto s vysvětlením, že se jedná o citlivá data. Neoficiálně se však hovoří o nedostatku operátorek a nutnosti navýšení počtu dispečerek ve směně, o jejich přetíženosti.  Vedení organizace přislíbilo, že bude žádat magistrát o navýšení počtu operátorek.
  • Výbor ZO se plně staví za operátorky ZOS, kde pracovní podmínky, vedení, logika provozu, práce s rizikem atd.  jsou evidentně dlouhodobě neřešené.

4.
13. 4. se výbor OO sešel se zástupci Unie ZS. Setkání bylo iniciováno z důvodu vyjednávání o novém dodatku ke kolektivní smlouvě. Než naše návrhy předložíme zaměstnavateli, mělo by dojít mezi oběma odborovými organizacemi ke shodě.  O dalším vyjednávání vás budeme informovat.

 

V měsíci březnu 2017 na vlastní žádost odstoupili z výboru ZO kolegové Martin Strnad a Tomáš Bělohlávek. Jejich svobodné rozhodnutí plně respektujeme a za jejich obětavou práci děkujeme!

 

Výbor ZO má nyní 5 členů: Martin Štolc (předseda), Ján Hirjak, Markéta Vinšová, Jakub Štětka, Jan Schorný.

 

Vážíme si Vaší přízně a důvěry.

 

Věřte, že pracujeme na zlepšení pracovních podmínek nás všech.

 

Váš výbor ZO