Aktualita ze dne 30. 11. 2014

listopad

5. 11. V souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. a povinností Základní organizace OSZSP ČR tyto informace žádat a předávat je členům odborové organizace požádal předseda Honza Franěk vedení ZZS HMP o poskytnutí dat z různých oblastí provozu ZZS HMP (hospodaření FKSP, počty pracovních úrazů, náklady na provoz výjezdových základen, počty dopravních nehod vozů ZZS HMP, počty závad na vozech, výše odměn a trestů).

25. 11. Proběhla schůze s ZO s vedením organizace. Schůze se účastní na jedné straně široké vedení ZZS HMP včele s p. ředitelem MUDr. Schwarzem a náměstkem zdravotnické sekce MUDr. Valáškem, na straně druhé je přítomen výbor a členové ZO, předsedkyně ČMKOS Dagmar Žitníková se svojí zástupkyní ing. Břenkovou a právním zástupcem Svazu JUDr. Brůhou. Dále je přítomen předseda Unie zaměstnanců Mgr. Michal Petrus a PhDr. Beňo, psycholog. Jednání je za Magistrát hl. m. Prahy přítomen ing. Faus.

Projednávanými body je komunikace s vedením, (ne)obsazení stanovišť, rotace zaměstnanců, neexistující metodiky pro rotace, proplácení přestávek na ZOS, obecná nespokojenost zaměstnanců, absence dialogu se zaměstnanci, benefity pro zaměstnance, odměňování zaměstnanců a neexistence přesné metodiky jak zaměstnance odměňovat, stejně tak nerovnost mezi zaměstnanci při odebírání osobního hodnocení či napomínání.

Ani v jednom z bodů nedošlo ke shodě. Ze strany vedení byl pořízen zvukový záznam jednání, ale ten nebyl dosud výboru poskytnut.

  • Pan ředitel neustoupil z tvrzení, že rotace zaměstnanců jsou zkvalitňujícím prvkem provozu a pozitivem pro rotací postižené, ačkoliv existuje interní sdělení, v němž je jako jeden ze závěrů schůze vedení uváděno, že rotacemi budou postihováni ti zaměstnanci, kteří se budou dopouštět pracovních pochybení.
  • Benefity váznou na přístupu Magistrátu ve financování ZZS.
  • Metodika odměňování a postihů existuje, nebylo však uvedeno, kde takovou metodiku lze dohledat.
  • Zaměstnanci jsou nespokojeni neoprávněně, neboť nárůst výjezdů v prvním pololetí roku 2014 stagnoval. Že s meziročním 5 % navýšením výjezdů došlo v rámci posledních patnácti let k 100% nárůstu zatížení posádek a ZOS, že přibyla povinnost záchranářů zadávat data ze zásahů do elektronického archivu, zatímco veškeré výhody a benefity byly zaměstnancům odebírány, nebylo zohledněno. Pan ředitel oponoval tvrzením, že pražský záchranář pracuje dosud na 50 %, což přítomným zaměstnancům, z nichž většina pracuje v blízkosti centra metropole a denně vyjíždí běžně k deseti zásahům,  doslova vyrazilo dech.
  • Proplácet přestávky zaměstnancům ZOS nelze. S posudkem odborníků ČMKOS vedení ZZS HMP nesouhlasí.