Aktualita ze dne 30. 1. 2015

leden

5. 1. Proběhla schůze ZO a dalších zaměstnanců ZZS HMP s primátorkou hl. m. Prahy Adrianou Krnáčovou, která vyjádřila k zaměstnancům ZZS HMP vstřícný postoj.

Zahájena stávková pohotovost na lednových členských schůzích (26. a 27. 1.). Má za cíl upozornit na přetrvávající problémy a zabránit aktivitám, které jsou vedeny cíleně v neprospěch zaměstnance, jako je např. změna pracovní doby.

Objevují se informace o chystaném auditu v organizaci ze strany zřizovatele. Naneštěstí je záběr auditu omezen a informace o jeho vyhlášení vypuštěna s více než velkým předstihem.