Aktualita ze dne 21. 2. 2022

KDE VZÍT (A NEKRÁST) ZÁCHRANÁŘE?

 

Ministerstvo chce finančně podpořit studium sester, chybí jich 2500.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) chce finančně podpořit vzdělávání zdravotních sester podobně jako dříve všeobecných lékařů. V horizontu dvou nebo tří let by jich mělo studovat víc, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V současné době je ve zdravotnictví asi 80.000 celých pracovních úvazků zdravotních sester, kolem 2500 jich chybí.

„Diskuse jsme začali už před měsícem a chtěl bych, aby první výsledky těch debat byly do prázdnin,“ řekl Válek. Více studentů by pak mohlo být přijímáno zřejmě od roku 2024. V současné době je pro obor Všeobecná sestra potřeba absolvovat tříletý bakalářský studijní obor na vysoké škole nebo tříleté studium na Vyšší odborné škole, kde získá absolvent titul diplomovaný specialista.

Podobně předchozí vláda navýšila počty studentů všeobecného lékařství. Od školního roku 2018/2019 měly lékařské fakulty navýšit počty studentů o 15 procent, na 11 let na to dostaly přiděleno 6,8 miliardy korun. Počítalo se i s navýšením platů vyučujících. Na začátku akademického roku 2019/2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že díky přidání peněz fakulty nově přijaly meziročně asi o 20 procent studentů víc, tedy zhruba 340 nových mediků navíc. Ročně jich absolvuje kolem 2500, medicínu studuje kolem 20.000 lidí.

zdroj: https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/02/ministerstvo-chce-financne-podporit-studium-sester-chybi-jich-2500/

MZ chce tedy finančně podpořit vzdělávání zdravotních sester podobně jako dříve všeobecných lékařů.

Nabízí se otázka a co záchranáři? Kolik jich vlastně chybí? A chybí vůbec? 

Chronický nedostatek záchranářů, tedy kdy poptávka převyšuje nabídku,  je zřejmá více než jež jasně právě v hlavním městě Praha. Volná místa na pozici zdravotnický záchranář/ka, řidič, či operátor/ka ZOS jsou nabízena na ZZS HMP dlouhodobě.

aktuálně zde: https://www.zzshmp.cz/kariera/

Příčinám nedostatku pozic zdravotnický záchranář se věnoval článek  autorů Peřana a spol., publikovaný již v čísle  1 /2020 časopisu Urgentní medicína:

Provedené šetření v rámci České republiky ukazuje, že po zrušení vyšších odborných zdravotnických škol dojde bez reakce na situaci k 59 % snížení počtu absolventů oboru zdravotnické záchranářství.  Na potenciálně problematickou situaci je nutné reagovat např. navýšením počtů studentů na jednotlivých vysokých školách nebo
otevřením studijního oboru na dalších školách. Pokud k reakci nedojde, lze očekávat, že poptávka bude převyšovat nabídku, což může snížit kvalitu poskytované zdravotní péče.

Tématu se věnoval i server MUDr. O. Fraňka, článek vychází ze zjištěných dat zmiňovaného článku časopisu Urgentní medicína:

“ … za poslední tři roky dodaly VOŠky v průměru za rok 280 absolventů, zatímco vysoké školy 196 absolventů, tj. celkem každý rok absolvovalo studium 476 záchranářů. To není málo, zejména s přihlédnutím k tomu, že ve stejném období přijaly krajské záchranky nějakých 75 záchranářů (přepočteno z 13 došlých odpovědí na 14 krajských ZZS) a něco málo pohltili soukromí provozovatelé. Na druhou stranu nemáme zprávy o tom, že by významné množství zdravotnických záchranářů nemohlo najít pracovní uplatnění – s velkou pravděpodobností se většina z nich nakonec rozhodne pro jinou práci, až už ve zdravotnictví, nebo mimo ně, případně se věnuje rodině. Teoreticky tedy přímo na záchrankách začíná pracovat nějakých 16% absolventů oboru. Část z nich jsou navíc už stávající zaměstnanci, kteří si „jen“ doplňují vzdělání, takže reálný podíl nově příchozích je ještě menší.

Co je ale podstatné, od roku 2022, pokud se nezmění počty absolventů vysokých škol, bude absolvovat přibližně o 2/3 zdravotnických záchranářů méně. A to je opravdu velký skok.

Přestože očekávaných cca 200 absolventů by mělo teoreticky bohatě naplnit potřeby záchranek (už zmiňovaných cca 75 záchranářů za rok), tak jednoduché to nebude. Jak ukazuje dosavadní zkušenost, většina absolventů (a možná hlavně absolventek) v oboru vůbec neskončí, navíc v současnosti začíná mnoha starším záchranářům dobíhat lhůta pro maximální „odstupné“ za výsluhu let a lze očekávat určitou s tím spojenou vlnu odchodů ze záchranek.“

zdroj: https://zachrannasluzba.cz/zachranari-jako-ohrozeny-druh/

Připočteme-li největší počet výjezdu v roce 2021  v historii záchranné služby Praha (info zde: https://www.zzshmp.cz/aktuality/na-350-vyjezdu-denne-prazsti-zachranari-resili-loni-nejvice-udalosti-v-historii/ )pracovní zátěž zaměstnanců  se tak  přímou úměrou neustále zvyšuje. A je to hlavně na nich, aby nebyla ohrožena kvalita péče o pacienty metropole.

-JaŠ-