Aktualita ze dne 17. 10. 2015

K výpovědi našeho kolegy

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dne 14. 10. 2015 se předseda ZO Jan Franěk zúčastnil konfrontace mezi vedením organizace a Robertem Ž., jejímž důvodem byla neomluvená absence Roberta v jeho řádné směně. Této mimořádné schůzky se zúčastnili: pan ředitel MUDr. Petr Kolouch, MBA, za sekci zdravotnickou MUDr. Jaroslav Valášek, za sekci personální Ing. Eva Novosádová, za PVS Bc. Radovan Šmat a za ZO Jan Franěk.

Roberta jsme vždy považovali za bezproblémového zaměstnance, který svou práci vykonával s maximální zodpovědností a s radostí. Se svými kolegy vždy jednal férově. I přes usilovnou snahu předsedy Honzy Fraňka o zmírnění Robertova postihu mu byl ukončen pracovní poměr výpovědí podle §52.

Důvodem ukončení pracovního poměru výpovědí bylo oslabení provozu ZZS HMP a tím i ohrožení včasné dostupnosti přednemocniční neodkladné péče.

Víme, že většina z vás s tak tvrdým postihem nesouhlasí. I my jej považujeme v případě Roberta za velmi přísný a s výší trestu nesouhlasíme. Nicméně p. ředitel jednal v souladu s legislativou a tudíž je třeba toto rozhodnutí respektovat. Obsazení směn resp. akceschopnost ZZS považuje p. ředitel MUDr. Kolouch za prioritní a tomu bude dle všeho nadále přizpůsobovat i výši trestů. Je třeba vzít tento fakt na zřetel a přijmout zodpovědnost za plné obsazení ve směnách a bezproblémové střídání posádek na základnách (stále trvá povinnost vyčkat na stanovišti do příchodu střídající posádky!). V případě nemožnosti do směny nastoupit (nemoc, rodinné obtíže atp.) INFORMUJTE provoz o nastalé komplikaci. Fungující komunikace v rámci organizace je další z priorit nového vedení.

Závěrem bychom vás chtěli požádat o vaše názory, ať už se týkají výše uvedené události, nebo něčeho jiného, co souvisí s obsazováním služeb, pozdních příchodů do služeb, nebo střídání službu konajících posádek na základnách. Své názory můžete vkládat zde na odborovém webu v sekci Fórum do Volné debaty.

Moc děkujeme.

Za Výbor ZO Jan Franěk, Tomáš Bělohlávek, Milan Dolejš.