Aktualita ze dne 4. 3. 2019

Jednání se zaměstnavatelem o interní směrnici ZZSHMP k využití FKSP

Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo jednání se zaměstnavatelem o interní směrnici ZZSHMP k využití FKSP. Důvodem k této schůzce, bylo odmítnutí podepsat předkládanou směrnici vedením ZO, protože v ní nebyly akceptované naše připomínky. Za nejzávažnější připomínku, která nebyla akceptovaná, byl úmysl zaměstnavatele vytvořit komisi na využití fondu FKSP, která by rozhodovala hlasováním. Bohužel naše ZO by měla pouze jeden hlas z několika ostatních(zaměstnavatel). Z toho logicky plyne, že by de facto vždy rozhodoval zaměstnavatel a ZO by byla účastná pouze jako poradní hlas. Vzhledem k tomu, že ZP dle našeho názoru nám dává větší právo a to konkrétně rozhodovat o využití FKSP, kde zaměstnavatel má právo spolurozhodování, cit. ZP , §255 Zaměstnavatel, který podle zvláštního právního předpisu 73) vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání.
Zaměstnavateli jsme sdělili naše stanovisko, že interní směrnice je věcí zaměstnavatele a náš souhlas k jejímu vydání není nutný. Po vydání konečného znění směrnice ji podrobíme právní analýze a na základě výsledku budeme dál postupovat. Dále bylo konstatováno, že tak jak je dnes využíván FKSP (jeho čerpání), není z obou stran připomínek. Naše ZO vznesla návrh na zvýšení příspěvku na stravování na 115,-Kč.

Výbor ZO