Aktualita ze dne 9. 6. 2021

Jednání předsedkyně OS s premiérem zabránilo vyplácení odměn až na konci roku!

 

Dne 2. června obdržel odborový svaz v rámci připomínkového řízení návrh kompenzační vyhlášky pro rok 2021. Návrh vedle kompenzace poskytovatelům a změn v úhradové vyhlášce pro rok 2021 řeší také dofinancování mimořádných odměn pro zdravotníky z ambulancí. Návrh je pro odborový svaz v mnoha částech a zvláště v části doplacení finančních prostředků na odměny nepřijatelný. Proč?

Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce upravuje termíny tak, že by jednotliví poskytovatelé dostali doplacené finance na odměny až 30. října a odměny zdravotníkům by tudíž mohly být vyplacené až koncem roku!  Předsedkyně OS Dagmar Žitníková proto kontaktovala premiéra Andreje Babiše a požádala ho o jednání. 

V pondělí 7. června se v Hrzánském paláci sešel premiér Andrej Babiš s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou kvůli dořešení odměn pro zdravotnické pracovníky v ambulantní sféře.  Jednání se zúčastnili všichni významní aktéři, a to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitelé jednotlivých zdravotních pojišťoven. Schůzka s nimi proběhla formou on-line.

Úvodem premiér shrnul dostupné informace k vyplácení odměn a sdělil, že osobně považuje za nepřijatelný návrh Ministerstva zdravotnictví, aby se finance na odměny poskytovatelům vyplatily až koncem října letošního roku. Zdravotníci si dle jeho názoru své odměny zaslouží. Bylo přislíbeno, že je dostanou nejpozději v červenci a slib je potřeba naplnit.

Předsedkyně Žitníková doplnila, že i pro odbory je návrh Ministerstva zdravotnictví nepřijatelný, a proto za odbory navrhuje velmi významně posunout termíny, které jsou v návrhu kompenzační vyhlášky. Odbory navrhují, aby poskytovatelé, kteří nemají v pořádku přílohy smluv se zdravotními pojišťovnami, do konce června přílohy aktualizovali a aby následně do konce července zdravotní pojišťovny finance na odměny jednotlivým poskytovatelům vyplatily.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že ministerstvo hledá způsob, jak odměny vyplatit a termíny jsou dané možnostmi poskytovatelů a také zdravotních pojišťoven. Doba do konce června a července je velmi krátká, je možné, že to všichni nezvládnou, proto byl stanoven termín 30. září a 30. října 2021.

Předsedkyně OS namítla, že většina poskytovatelů má vše připravené a že zdravotní pojišťovny první objemy financí zvládly vyplatit během měsíce, což potvrdil například ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Premiér Babiš se dotázal zdravotních pojišťoven, zda je pro ně termín 31. července reálný. Zdravotní pojišťovny termín potvrdily. Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání termíny upraví a informace ministr zdravotnictví sdělí poskytovatelům na Radě poskytovatelů dne 8. června.

Vážení zdravotníci, věříme, že toto jednání na téma odměn už bylo opravdu poslední a že všichni své zasloužené odměny obdržíte nejpozději v srpnové výplatě.

 

zdroj: http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/7-6-2021-jednani-s-premierem.aspx