Aktualita ze dne 3. 6. 2023

Informace z OS

 

Informace z OS

Vážené kolegyně a kolegové,

na jednání  MZ jsme obdrželi informaci, že vláda bude projednávat první návrh státního rozpočtu na rok 2024, který připravil ministr financí s tím, že v návrhu je obsažena valorizace plateb za státní pojištěnce o další rok.

Zpráva nás velmi nepříjemně zaskočila. Ještě se totiž nestalo, že by návrh nebyl předem projednán s připomínkovými místy a že by si ho vláda bez připomínek krajů, měst a obcí, zaměstnavatelů, odborů a dalších připomínkových míst, schvalovala sama.

Když jsme návrh otevřeli, tak jsme pochopili proč tomu tak je. V návrhu vláda uvádí:

Vzhledem k tomu, že pozitivní dopady z konsolidačního balíčku mají náběh zejména od roku 2025, bylo v souladu s nastoleným trendem konsolidace nutno přistoupit k dalším úsporným opatřením zejména pro rok 2024. Tato opatření se promítají pouze na výdajové straně státního rozpočtu.
Jedná se zejména o tato opatření:

Jednorázová úspora v roce 2024 formou snížení objemu prostředků na platy o 4 %. S tímto opatřením souvisí snížení stupnic platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru o 5 %.

5% snížení příspěvku na výkon státní správy ve vazbě na snížení stupnic platových tarifů pro rok 2024.

Odložení automatické valorizace platby za tzv. státní pojištěnce o rok, tj. z 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025.

Snížení výdajů na výzkum, vývoj a inovace o cca 10 % pro rok 2024.

Snížení výdajů na vybrané dotační tituly a jiné výdaje.
S návrhy opatření, jako odložit valorizaci platby za státní pojištěnce, snížit tarify o 5 % a snížit dotace pro sociální služby zásadně nesouhlasíme.

v 10 hodin proběhla na odborovém svazu společná tisková konference s Lékařským odborovým klubem:

Adresy streamu:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dt2yhgz0tPs