Aktualita ze dne 28. 10. 2021

Informace testování od 1. 11. 2021

 

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k tomu, že se na nás obracíte s dotazy k testování zaměstnanců, které má nabýt na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinnosti od 1. 11. 2021 Vám znovu sdělujeme, že náklady na testování nelze přenášet na zaměstnance.

Pokud zaměstnavatel v rámci vyhodnocení rizik nařídí zaměstnancům povinné testování, tak je toto testování hradí.

Na webu MPSV, zde: https://www.mpsv.cz/bezpecne-pracoviste bylo již před delší dobou zveřejněno stanovisko MPSV k testování a očkování zaměstnanců a jeho pracovněprávním souvislostem (viz příloha), v němž se mimo jiné uvádí: …. “Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance (viz § 101 odst. 6 zákoníku práce). Pokud tedy zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik stanovil zaměstnancům povinnost testování na onemocnění Covid-19, nemůže zároveň přenést náklady na úhradu testů na zaměstnance.“ …

Stanovisko MPSV Vám zasíláme v příloze.

covid-19_-_pracovnepravni_souvislosti_testovani_a_ockovani_zamestnancu_211024_134213

stáhnout