Aktualita ze dne 10. 1. 2017

Informace pro členy o novém odborovém pojištění právní ochrany od 2017

Milé kolegyně a kolegové,
přátelé,
dovolte, abychom Vám oznámili, že od 1. ledna 2017 od 00 hod. máme sjednáno naše právní odborové pojištění. Připomínáme, že prostřednictvím smluvního partnera pojišťovny D.A.S. se rozšiřuje spektrum naší právní pomoci a právního poradenství. Nyní se můžete se svými právními problémy v oblasti pracovního a soukromého práva obracet nepřetržitě, sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně, na telefonickou linku, kde dostanete základní informace, co máte ve Vaší situaci udělat, a bude Vám doporučen další postup.

 

Kdy volat?
Když se dostanete do problémů v práci, nebo v osobním životě. Pro členy našich odborů jsou zajištěny dva produkty:

  1. pracovněprávní poradenství
  2. soukromé právní poradenství. Kam volat? + 420 267 990 777 nonstop linka právní pomoci

Kam psát?
pravni@das.cz

 

Co sdělit?
Jsem členem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
číslo smlouvy 4021215
a mám problém:

  • Věcně popište podstatu svého problému
  •  Co nejpřesněji formulujte Váš požadavek na právní ochranu
  • Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
  • Uveďte aktuální spojení na Vás
  • Při e-mailovém kontaktu zašlete pro urychlení veškeré dostupné doklady

A jak to bude dál?
Odborové organizace obdrží v průběhu ledna 2017 identifikační kartičky pojištění pro všechny své členy, za které platí příspěvky odborovému svazu.

Soukromé pojištění budu moci čerpat také členové OS – důchodci. Tyto podmínky se však ještě upřesňují. Jakmile budou známy, obratem informace sdělíme.

 

Vážené kolegyně a kolegové, přejeme Vám krásné Vánoce, příjemný rok 2017 a těšíme se na spolupráci.

Výbor ZO ZZSHMP OSZSP ČR