Aktualita ze dne 8. 9. 2023

Informace pro členy: konsolidační balíček

 

Vážené kolegyně a kolegové,

chceme Vás v kostce informovat o dopadech konsolidačního balíčku a požádat Vás, abyste nám svým apelem na vládní poslance pomohli zmírnit negativní dopady balíčku a zabránit některým změnám, které mohou mít destruktivní dopady na zdravotní péči a zaměstnance. 

Co má být cílem konsolidačního balíčku? Snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč v roce 2024 a o 147,5 mld. Kč v roce 2025.

Na změny, které čítaly původně 212 stran a mění 63 zákonů, jsme měli vyhrazen čas pouhých 5 pracovních dní. Na další změny, které vláda připravila formou komplexního pozměňovacího návrhu svých poslanců, jsme nedostali žádný čas. Je naprosto absurdní, že vláda ke svému vlastnímu návrhu připravila komplexní pozměňovací návrh, kterým na dalších 210 stranách mění devatenáct již měněných zákonů. Mimo to změny v šesti původních zákonech škrtá a nahrazuje je novelami. Je popřením základních principů demokracie, že čas na seznámení se změnami nedostali ani poslanci. Za nejvíce alarmující považujeme to, že někteří poslanci na jednání výborů Poslanecké sněmovny dokonce dopředu schválili to, co neviděli a nedostali. Víra ve správné kroky nepodložená skutečnou znalostí je cestou do pekel, to už ověřila historie. Sociální dialog s vládou dosáhl nejnižší úrovně od roku 1989. Rozhodnutí vlády o tom, jak se rámcově změní konsolidační balíček, odbory a zaměstnavatelé zjistili z médií.

Kdo snížení státního dluhu z převážné většiny zaplatí? Zaměstnanci, jejich rodiny a důchodci!

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-usporny-balicek-duchodova-reforma-230723

https://cnn.iprima.cz/prehledne-rodiny-s-detmi-se-mohou-bat-na-koho-vsechno-dopadne-usporny-balicek-353219

Příklady, co obsahuje konsolidační balíček:

ZMĚNY V DANÍCH:

● Zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 12 % – např. léky, některé potraviny, vodné, stočné, stavební práce, stravovací služby, dětské sedačky

● Zrušení slevy na manžela či manželku ve výši 24 840 korun (odpočet se uplatní pouze u těch, kteří pečují o dítě do tří let)

● Zrušení tzv. školkovného = slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení

● Zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % vyměřovacího základu

● Zvýšení progrese u daní z příjmů fyzických osob

● Zvýšení daní z nemovitosti

● Snížení státní podpory u stavebního spoření na stávající i nové smlouvy na max. částku 1000 Kč

ZMĚNY V BENEFITECH, FINANCOVÁNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ:

● Zastropování benefitů na částce, která se rovná polovině průměrné mzdy

● Snížení FKSP na 1 % a účelové určení poloviny jeho plnění na penzijní pojištění

● Úspory na státních zaměstnancích (naši hygienici)

● O 2 % se snižuje objem mzdových prostředků v návrhu státního rozpočtu

● O 5 % se mají snížit provozní výdaje.

A TO VŠE ZA SITUACE, KDY:

Máme nejvyšší inflaci v Evropě, jeden z nejvyšších růstů spotřebitelských cen a klesá průměrná mzda.

Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí tohoto roku v reálném vyjádření znovu meziročně klesla, a to sedmý kvartál v řadě. V prvním čtvrtletí dosáhla průměrná mzda v Česku 41 265 korun. Meziročně se v nominálním vyjádření zvýšila o 8,6 %, při zohlednění inflace se ale reálné výdělky zaměstnanců naopak o 6,7 % snížily.

Reálné mzdy klesají už šest čtvrtletí v řadě, kupní síla průměrné mzdy se podle analytiků snížila na úroveň roku 2017.

Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

https://cnn.iprima.cz/prumerna-mzda-v-cesko-opet-realne-klesla-kupni-sila-se-snizila-na-uroven-roku-2017-411172

DALŠÍ NEPROJEDNANÉ NÁVRHY, ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ PRO ZDRAVOTNICTVÍ:

V rámci koaličních pozměňovacích návrhů se formou tzv. přílepků, bez projednání, bez možnosti navrhované změny jakkoliv ovlivnit, dostaly do zákonů další návrhy, které mohou mít zásadní negativní dopad na zdravotnictví a další příspěvkové organizace státu.

Zásadním způsobem může české zdravotnictví ovlivnit změna zákona o státním majetku a změna rozpočtových pravidel. Podle ní bude možné slučovat a rušit státní příspěvkové organizace (např. fakultní nemocnice) pouze rozhodnutím ministra zdravotnictví! Ministr nemusí záměr s nikým projednat, stačí, když již provedenou změnu do 30 dnů od její realizace zveřejní ve Věstníku. V ČR máme fakultní nemocnice a specializované ústavy, které mají majetky v řádech stovek miliard a ročně hospodaří s rozpočty, které jsou více než 100 miliard. Jedním rozhodnutím jednoho člověka se vše může změnit.

Nově se do zákona zavádí také možnost, aby si státní nemocnice půjčovaly na investice od soukromých firem, dosud to nebylo možné. Fond investic mohou navýšit na úkor fondu odměn. NKÚ opakovaně upozorňuje na porušování pravidel v hospodaření některých nemocnic. Na Ministerstvu zdravotnictví prakticky neexistuje kontrolní činnost a za této situace přicházejí zásadní změny.

***

Odbory s konsolidačním balíčkem nesouhlasily! Snažili jsme se ovlivnit, co šlo. Názor ČMKOS nebyl vyslyšen, ignorována byla drtivá většina společných požadavků odborů a podnikatelů. Snažili jsme se jednat všude, kde to bylo možné, a s každým, kdo nám mohl pomoci.

Zkusme ještě jednou, zda zafunguje hlas voličů. Obracíme se na Vás s výzvou: Pokusme se zabránit špatným rozhodnutím, dokud je ještě čas. Politici jsou zaměstnanci voličů, NAŠI zaměstnanci! Nemohou svévolně měnit, co si zamanou, jen tak rozbíjet fungující systémy, poškozovat zaměstnance, rodiny s dětmi a důchodce, svěřovat jedincům nekontrolovatelné pravomoci v rozhodování o obrovských státních majetcích a hodnotách.

Vyzvěte vládní poslance, ať bez ohledu na stranickou příslušnost nyní při jednání v Poslanecké sněmovně podpoří předložené pozměňovací návrhy opozice zabraňující změnám, které by poškodily zaměstnance, i změnám, které mohou mít negativní vliv na dostupnost zdravotnictví.

Vyzvěte e-mailem vládní poslance, aby tyto pozměňující návrhy přijali.  

Seznamy e-mailových adres poslanců Vám na vyžádání zašleme, stačí napsat na vyborzo@seznam.cz

Předem Vám děkujeme za podporu, Dáša, Jana a Luboš a výbor ZO OSZSP ČR ZZSHMP