Aktualita ze dne 1. 11. 2019

INFORMACE O VOLBÁCH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak jste již byli informováni, dne 11. 11. a 12. 11. 2019 se uskuteční volby do výboru ZO OS ZSP ČR ZZS HMP.

Volby proběhnou formou veřejného hlasování v místě konání výroční schůze.

Dle stanov OS ZSP ČR zveřejňujeme kandidáty:

  • Kamil Jirásek, DiS
  • Karel Souček
  • Jakub Štětka, DiS
  • Markéta Vinšová, DiS
  • Bc.Jiří Zeithaml

Jan Schorný, DiS kontrolní orgán

Děkujeme za Vaši účast na schůzích.

Výbor ZO OSZ SP ČR ZZS HMP