Aktualita ze dne 11. 11. 2021

Informace k navýšení platů

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů v úterý 9. listopadu na společné tiskové konferenci vyzvaly současnou vládu, aby dodržela vyjednanou dohodu a od 1. ledna 2022 zvýšila platové tarify.

https://www.zdravotnickeodbory.cz/os-a-lok-scl-vyzvaly-k-dodozeni-dohody-a-zvyseni-platu/

Vážené kolegyně a kolegové,

včera vláda schválila zvýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách. Jednání o zvýšení tarifů bylo letos velmi náročné a náročné ještě bude.

Na rozdíl od původních dohod vláda schválila následující zvýšení platových tarifů:

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:

Pro zaměstnance uvedené v příloze č. 1 navýšení do tarifů o 1 000 Kč

Pro zaměstnance uvedené v příloze č. 2 navýšení do 7 PT o 1400 Kč, od 8 PT navýšení o 6 %

Pro zaměstnance uvedené v příloze č. 3 navýšení o 6 %

Pro připomenutí v příloze č. 1 jsou nezdravotníci, v příloze č. 2 do 7 PT např. sanitáři, ošetřovatelky, od 8 PT např. řidiči ZZS, praktické a všeobecné sestry, laboranti, fyzioterapeuti a v příloze č. 3 lékaři a farmaceuti.

A ještě jedna závažná zpráva. Z informací, které máme k dispozici, zatím bohužel vyplývá, že zřejmě dojde k rozdělení přílohy č. 2 a v sociálních službách bude navýšení do tarifů pro všechny zaměstnance pouze o 1 000 Kč.

Připomínáme, že v úhradové vyhlášce jsou finanční prostředky na dohodnuté zvýšení a v návrhu státního rozpočtu jsou finance na navýšení v sociálních službách.

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Navýšení o 1 000 Kč + v návrhu státního rozpočtu jsou alokované finanční prostředky, které mají umožnit navýšení o dalších 400 Kč do mimotarifních složek.

Připomínáme, že zatím máme pouze schváleno vládou, pro nabytí účinnosti musí vládou schválené nařízení vyjít ve Sbírce zákonů.

Část zprávy je pozitivní, ale část negativní. Končící vláda navýšení platových tarifů, po opakovaných upozorněních a jednáních, schválila.  Nevíme, jak se k navýšení postaví vláda příští a zda bude akceptovat, co bylo schválené.

Pro nás, a ani pro Vás, práce nekončí.  Odborový svaz je připraven jednat s budoucí vládou a Vy, za základní odborové organizace, budete letos znovu tvrdě vyjednávat ve svých zařízeních a to i v příspěvkových organizacích. Všichni si v příspěvkových organizacích budete muset dohodnout minimálně těch 400 Kč, které mají jít do motivačních složek.

Znovu připomínáme, že pokud budete mít problémy s kolektivním vyjednáváním, tak se obraťte na naše regionální manažery, právně – sociální oddělení a vedení svazu. Jsme připraveni Vám pomoci.

Přejeme Vám hodně zdraví a sil, Dáša, Jana a Luboš