Aktualita ze dne 30. 4. 2015

duben

Zveřejněno resumé auditu s nejasnými a nepříliš konkrétními výsledky, v nichž je p. ředitel vylíčen jako dobrý manažer s tím ovšem, že nedokáže jednat s lidmi a jedná přehnaně autoritativně.

Zvažuje se celostátní zdravotnická demonstrace na podporu zaměstnanců ZZS HMP.