Aktualita ze dne 7. 8. 2021

Dříve do důchodu po náročné práci. Šance ještě žije

 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v pátek 30. července podařilo poslancům schválit pozměňovací návrh k novele zákona o důchodovém pojištění. Týká se možnosti předčasného odchodu do důchodu pro složky integrovaného záchranného systému.

Možnost odejít do předčasného důchodu bez vlivu na výši penze se bude týkat všech složek IZS, tedy nejen těch základních, ale i ostatních, uvedených v zákoně 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Pracovníci budou moci odejít do důchodu až o pět let dříve, než je standardní doba a to po odpracování minimálně 20 let ve složkách IZS.

V návrhu novely je tato problematika uvedena takto:

Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci I má nárok na starobní důchod též, jestliže v době vzniku nároku na starobní důchod dosáhl 20 let pracovního zařazení na plný úvazek ve složkách integrovaného záchranného systému.

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že u osob začleněných do složek IZS a splňujících podmínky pro přiznání předčasného důchodu podle § 29 se výše důchodu nesnižuje. Pro stanovení výše předčasného důchodu se postupuje podle § 33. Procentní výměra se při výpočtu výše předčasného důchodu neuplatní.

V rámci IZS mají dvě základní složky . tedy Hasičský záchranný sbor České republiky a Policie České republiky upraven zákonem číslo 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, specificky upraveny podmínky pro pobírání důchodu v případech ztráty neschopnosti ke službě v bezpečnostních sborech, ale i případech předčasného ukončení služebního poměru po dovršení alespoň 15 let služby. V těchto případech nedochází k žádnému krácení důchodu či výsluhových příspěvků.

Ostatní složky IZS však žádnou podobnou úpravu nemají, neboť pracovní činnost v těchto složkách je založena na pracovně právním vztahu a z tohoto důvodu se na ni v otázce předčasného důvodu vztahuje zákon číslo 155/1995 Sb.

Dochází tak ke zcela nerovnému postavení osob vykonávajících činnost v rámci IZS a osob v běžném pracovně-právním vztahu. Lze si velmi těžkou představit, že by fyzicky a psychicky náročnou práci v rámci IZS mohly vykovávat v některých případech osoby, splňující podmínky tzv. předčasného důchodu.

V těchto případech nastává situace, že osobám zařazeným v IZS je předčasný důchod krácen, i přesto, že se jedná o osoby, které v rámci plnění úkolů IZS nasazují životy a zdraví, na rozdíl od tzv. „běžných“ pracovních poměrů.

 

zdroj: https://www.pozary.cz/clanek/248263-pracovnici-integrovaneho-zachranneho-systemu-budou-mit-narok-na-predcasny-duchod-bez-kraceni-penze/

 

Z tiskové zprávy MPSV:

Sněmovna dnes podpořila rovněž pozměňovací návrh na předčasné odchody do penze pro pracovníky integrovaného záchranného systému. „Přestože se záměrem návrhu o předčasném odchodu do důchodu za 20 let služby ve složkách IZS souhlasím, je zřejmé, že bude vyžadovat úpravu v Senátu. Z předlohy totiž není zřejmý přesný okruh pojištěnců, na které by se měl vztahovat,“ vysvětlila Jana Maláčová.

Novela nyní poputuje k projednání do Senátu.

Celá tisková zpráva MPSV v příloze

30_07_2021_ TZ_Důchody_PSP

stáhnout