Aktualita ze dne 9. 12. 2023

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

 

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, a to od kritiky, že zase nic pro lidi neudělal, až po sdělení, že byl tak úspěšný, že u pravicového premiéra spolu s lékaři prosadil do zdravotnictví zpátky socialismus a rovnostářství.

 

Takže co vlastně odborový svaz teď na podzim udělal?

  • Jako už mnohokrát – prosadil zvýšení platů a mezd.

Ano, nic nového to opravdu nebylo, bylo to jako vždycky, jako už po mnoho let: Prosazoval zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů a mezd.

– Jeho požadavek byl na 10 % tarifů a základních mezd, výsledek je 5 %. Že je to málo?

– No jak se to vezme, na začátku tohoto roku vláda chtěla snížit tarify o 5 %. Mít z mínus pěti plus pět je fakt úspěch.

– A protože maximální schválená suma je výrazně menší, než je součet původních požadavků mladých lékařů, už bylo v jejich kruzích rozesláno sdělení, že všechny peníze půjdou jen doktorům. Ale podařilo se udržet solidaritu a vyjednat velmi slušný kompromis.

– Ještě pořád se vám zdá 5 % málo? Pak jste úplně mimo realitu.

A když už jsme u těch minulých let, snad netřeba zdůrazňovat, že každá přidaná koruna se musela tvrdě vyjednat, nikdo sám od sebe nic nedal. A tak se výhradně zásluhou odborů odměňování postupně výrazně zlepšovalo. Podívejme se na fakta – zde je srovnání vývoje průměrného příjmu všeobecných sester a porodních asistentek a průměrné mzdy v ČR:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
všeobecné sestry a PA 25 287 26 283 26 703 26 500 27 134 28 491 30 280 33 927 37 719 42 612 43 520 49 523 52 263
průměrná mzda v ČR 23 864 24 455 25 067 25 035 25 768 26 591 27 764 29 638 32 051 34 578 36 176 38 277 40 317

Data uvedená v tabulce a v grafu za rok 2020 a 2021 jsou očištěna o mimořádné odměny za COVID-19.
Jedná se o průměrný příjem ve všech segmentech péče a bez covidových odměn podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Průměrný plat všeobecné sestry a porodní asistentky (PA) lůžkovém zařízení akutní péče byl v roce 2022 57 644 Kč.
V roce 2021 činil včetně covidových odměn dokonce 61 662 Kč.

A co odborový svaz ve zdravotnictví udělal a dělá celkově?

  • Drží ve zdravotnictví solidaritu, protože zde pracují týmy.

Odborový svaz usiluje o zlepšení odměňování a dalších pracovních podmínek pro všechny zaměstnance, protože ve zdravotnictví pracují týmy a kvalita péče o pacienta je závislá nejen na lékaři a sestře, ale i na sanitáři, ajťákovi, technikovi, uklízečce a dalších zaměstnancích. Bez nikoho z nich se zdravotnictví neobejde. Nebo si myslíte, že obejde?

  • Tlačí na zlepšení pracovních podmínek a personální situace.

Odborový svaz tvrdě, ale bohužel marně, vystupoval proti personální vyhlášce. Ta opravdu zhoršila mnohde pracovní podmínky tak, že jsou dlouhodobě nesnesitelné a vedou k odchodu personálu. Proto odborový svaz vedle lepšího odměňování požaduje také změnu personální vyhlášky, zajištění financí na dostatečné množství personálu, opakovaně navrhoval řešení přes úřady práce a další cesty, jak přivést a udržet nové zaměstnance. Znáte lepší řešení?

  • Prosadil mimořádné odměny za práci při covidové pandemii.

Výhradně zásluhou odborů dostali zaměstnanci zdravotnictví a také sociálních služeb mimořádné odměny. V nemocnicích to bylo 2x 75 000 korun, u záchranářů 2x 120 000 korun. Ty odměny byly plně zasloužené, ale bez odborů by nebyly. Není to na potlesk?

  • Prosadil lázeňskou a rehabilitační péči pro zaměstnance.

Pro přetížené, frustrované a fyzicky i psychicky unavené zdravotníky, kteří pečovali o covidové pacienty, odborový svaz prosadil voucher v hodnotě 8000 Kč jako nefinanční benefit na rehabilitaci, psychologickou pomoc či pobyt v lázních. A vytrvale usiluje to, aby podobné benefity byly součástí péče o zaměstnance zdravotnictví a vedly k personální stabilizaci. Myslíte, že nemá pravdu?

  • Prosadil speciální důchody pro záchranáře.

Po letech vytrvalého tlaku a mnoha vyjednáváních se podařilo pro zdravotnické záchranáře prosadit speciální důchody, které umožňují po odpracovaných letech u záchranky odejít do důchodu dřív bez jeho krácení. Není to snad jednoznačný úspěch?

  • Účastnil se současných protestů a výpovědí.

Lékaři dali výpovědi z přesčasové práce, ale sestry a další většinou pracují v jiném režimu, takže to u nich nebylo možné. Odborový svaz proto o aktuální situaci a důvodech protestu informoval na sedmi brífincích v regionech a několika v Praze, jeho členové uspořádali protestní shromáždění na pracovištích a mnohé další formy podpory – viz: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/spolecne-jsme-silnejsi-i-pri-protestu-dekujeme-za-podporu/ Zdá se vám to málo?

  • Dlouhodobě prosazuje sjednocení odměňování v nemocnicích.

Zdravotní sestry v nemocnicích obchodních společnostech berou za stejnou práci až o 10 000 korun měsíčně méně než sestry v nemocnicích příspěvkových organizacích, přestože jde o veřejné zdravotnictví a o prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Proto chtějí zdravotnické odbory odstranit tuto nespravedlnost a požadují, aby za stejnou práci byla stejná základní odměna. Všechny ostatní části mezd, jako je osobní ohodnocení či odměny, jsou plně v rukou managementů, takže pro ocenění těch nejlepších je prostoru dost a dost. Jde jen o spravedlnost a o pořádek, nejde o žádnou nivelizaci, natožpak o socialismus. A soukromých zařízení mimo veřejné zdravotnictví a zdravotní pojištění se tento požadavek samozřejmě netýká. Je to logický požadavek, je spravedlivý a oprávněný, tak proč tolik vadí? Existují proti němu i jiné argumenty, než je ideologická předpojatost a zaslepenost?

Drtivá většina těchto akcí se děje ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů, přičemž velkou zásluhu na výborné úrovni této spolupráce má osobně předseda LOK-SČL Martin Engel.

Stejně intenzivně se OS stará také o sociální služby a další členy.

Výše uvedený výčet činností byl shrnut kvůli aktuálnímu vypjatému dění ve zdravotnictví, konkrétně v nemocnicích. Odborový svaz ale samozřejmě ve zdravotnictví řeší i další problémy, které se týkají zdravotnické záchranné služby, hygienických stanic a zdravotních ústavů či lázeňství.

Se stejným nasazením se odborový svaz věnuje také problémům zaměstnanců sociálních služeb, jejich odměňování a pracovním podmínkám. Jednání s ministrem Marianem Jurečkou už se vedou a budou pokračovat, stejně jako jednání s poskytovateli sociálních služeb. Průběžné informace o nich najdete zde na svazovém webu.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/co-udelal-os-pro-sestry-a-dalsi-zamestnance/