Aktualita ze dne 16. 8. 2022

Co říkají záchranáři na zamítnutí možnosti odejít dřív do penze?

 

 

anketa: Jak vnímáte, že poslanci neodsouhlasili nápravu zákona o důchodovém pojištění, která by záchranářům umožnila odejít do předčasného důchodu bez krácení penzí?

 

Vít Přibylík, záchranář, předseda odborové organizace ZZS Moravskoslezského kraje:

Politické hry a pohrdání zdravotnickými záchranáři mě zklamalo! Poslanci měli napravit legislativní zmetek, který sami vytvořili. Jejich odtrženost od reality běžného života, jejich neschopnost rozpoznat podstatu své špatné práce vedou k dalšímu zvyšování nedůvěry běžného občana ve své parlamentní zástupce. Ano, zvolili jsme si je, poučme se! Kdyby takto pracovali zdravotničtí záchranáři, měli by nejvíce práce hrobníci a kameníci!

Ondřej Vrbický, dispečer, ZZS Moravskoslezského kraje:

Za mě je to nefér jednání ze strany vlády, neboť mít alespoň tuto výhodu s ohledem na výsluhy jiných složek by znamenalo, že záleží na lidech, kteří tuto práci dělají, ne na práci samotné či hůře na penězích.

Martin Vostal, záchranář, předseda odborové organizace ZZS Pardubického kraje:

V první polovině července poslanci rozhodovali o pozměňovacím návrhu dřívějších odchodů do penze pro záchranáře. Při prvním jednání v pátek 8. 7. předvedli koaliční poslanci, že pokud chtějí, tak si změní program, a návrh se vůbec nehlasoval. Při dalším jednání ve středu 13. 7. koaliční poslanci návrh neschválili s odůvodněním, že obsahuje legislativní chyby. Bohužel nikdo s oslovených poslanců nedokázal říci jaké. Koalice sice přislíbila, že vláda připravuje svůj návrh, ale je velmi nejisté, jestli a kdy vejde v platnost a v jaké podobě, zda na něj někdo vůbec dosáhne.

Poslanci oceňují naši práci, vyjadřují nám obdiv a nešetří slovy chvály. Bohužel v hlasování a okolnostech kolem něj potvrdili, a to především koaliční poslanci, že zůstává jen u slov. Záchranářům a pravděpodobně i ostatním náročným profesím nejsou ochotni pomoci ani takovým opatřením, že pokud nebudou moci svoji práci vykonávat až do řádného odchodu do penze, mohli by jít do ní dříve. Je to tak pomyslné plivnutí do tváře.

Záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Jsem, slušně řečeno, velmi rozezlen nad tím, jak si vláda s námi utírá zadek. Považuji to za podvod na záchranáře. Všichni mají výsluhy, jen záchranáři nemají ani tu jistotu, že se stát o ně postará, když už nebudou moct. Ať si to naše vláda zkusí, makat 12 hodin téměř v plném nasazení, ohřívat si jídlo natřikrát, o záchodu ani nemluvě. A konec směny bývá taky v nedohlednu, protože když je výjezd, tak se bohužel jede. Záchranky jsou nejvíce vytížená složka IZS. Začal jsem jezdit s převozkou v roce 1986. Od roku 1992 na rychlé zdravotnické pomoci, tak vím dobře, o čem píšu. Všichni ti Jurečkové a spol. by se nám měli podívat do očí a hluboce smeknout za ty spousty zachráněných životů. Copak si pár desítek záchranářů nezaslouží jako poděkováni ten důchod v 60 letech? Vláda rozhazuje miliardy a o své lidi se nestará. Ale aby je nedohnala karma…

Záchranářka, ZZS Moravskoslezského kraje:

Normálně na ankety moc neodpovídám, ale tady přispěji svou troškou do mlýna. Vzhledem k fyzické a psychické námaze v dnešní zrychlené a moderní době by nějaká odměna za náročnost práce měla být. A zdravotníci se především vydávají ze svých sil jak fyzických, tak psychických. Kompenzace v podobě předčasného odchodu do důchodu by bodla. Ono opravdu tu práci nejde dělat donekonečna – nemoci, degenerativní onemocnění, psychické následky, poúrazové stavy spojené s výkonem povolání a jiné potíže, které souvisí s léty vykonávaného zaměstnání. Ruku na srdce, přece jen kvalita ošetřování zdravotníkem klesá s narůstajícím věkem.

Díky za váš čas a sílu pro nás pracovat a bít se za nás.

Marek Nerušil, záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Opět se ukázalo, že jsme na pomyslném chvostu v rámci IZS ohledně sociálního zabezpečení (počtem výjezdů jsme na špici). Vnímám to jako absolutní vrchol neúcty ke všem lidem pracujícím na záchrankách napříč republikou.

Michal Červeňák, záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Netušil jsem, že je to ještě možné! Ano, sleduji tuto část v politice. Věděl jsem o „drobné“ chybě a považoval jsem to jen za mírné administrativní zdržení. Ale jak jsem se dověděl, že současná vláda chce udělat svoji verzi, přestal jsem věřit, že něco pro nás udělají. Během covidové krize jsme byli vychvalováni, skoro blahořečeni, ale jak politici přestávají mít strach z COVIDU-19 či jiných podobných „průserů“, přestali se bát a ruší předem připravené dobré rozhodnutí. Považoval jsem tento zákon o důchodovém pojištění pro záchranáře za rozumný krok i za odměnu za tuto práci. Nyní si myslím, že si mě přestali vážit. Jediná odpověď je, že si přestávám vážit já jich.

Záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Bohužel mě osobně poslanci nijak nepřekvapili. Vnímám nastalou situaci pouze jako obraz morálních hodnot našich politiků. Bohužel.

Děkuji vám všem, kteří za záchranáře bojujete.

Petr Buchta, záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Vnímám velmi negativně neodsouhlasení našich dřívějších penzí. Příští rok mně bude 60 let, od roku 1983 v OÚNZ, někteří už neznají tuto zkratku. Při první vlně covidu jsme byli za hrdiny, teď jsme zase upadli na podlahu. Renty mají například celníci nebo dopravní policie. Další věc je počet výjezdů. Pan Jurečka nám slíbil, že v září vše dořeší tak, abychom od roku 2023 mohli odcházet do dřív důchodu. Takže ještě budu čekat a pak uvidíme.

Jinak obrovský dík všem odborářům, kteří za nás bojují.

Pavla Floriánová, operátorka tísňové linky 155, ZZS Karlovarského kraje:

Pro místní odborovou organizaci při Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje je neuvedení zákona o předčasném odchodu do důchodu záchranářů v život velké zklamání. Náš kraj byl před dvěma lety těžce zasažen covidovou pandemií, zasáhla nás masivní vlna, která zabíjela, a přišli jsme o dva naše kolegy – čest jejich památce. Kolabovala nám zde zdravotnická zařízení, denně se transportovali pacienti do zdravotnických zařízení v ostatních krajích. Nás záchranáře ale nesmetla, stáli jsme na nohou a pomáhali, nikdo z nás neměl osobní život, sílu jsme čerpali z uznání, vděčnosti a díků společnosti, jednotlivých zachráněných pacientů a jejich rodin. Tuto dobu jsme přečkali a znovu se začali věnovat práci, která nás provází všedními dny. Děláme ji rádi, naplňuje nás, poděkování za záchranu zdraví nebo života je náš motor. Platy u nás jsou solidní, nestěžujeme si – pokud zvládáme.

A to je ono – pokud zvládáme. Přijde čas, kdy už zdraví řekne dost. V tento moment jsme spoléhali na naše zákonodárce, že nám dopřejí dřívější a důstojný odpočinek. Dvakrát jsem se zúčastnila jednání v Poslanecké sněmovně a bylo mi pokaždé do pláče. Jak to říct svým kolegům na domovské základně? Minimálně dva měli o tuto výhodu zájem, neboť jejich zdraví už neslouží, jak by mělo. Smůla, hoši, vládnoucí pětikoalice si sice vaší práce velmi váží, ale neudělala pro vás vůbec nic, na vašem zdraví  jim vůbec nezáleží.

Přesto mé poděkování patří těm, co se o zákon zasloužili, neúnavnému MUDr. Brázdilovi, MUDr. Maškovi, Janě Pastuchové i Aleně Schillerové, která nás velmi podporuje, a ostatním poslancům, kteří pro něj hlasovali.

A obrovský dík pro naši předsedkyni Dášu Žitníkovou a ostatní kolegy z ústředí odborového svazu. Určitě se nechceme tak lehce vzdát, umíme se porvat se smrtí, trpělivost a sílu můžeme rozdávat.

Roman Vlček, záchranář, ZZS Moravskoslezského kraje:

Vnímám to velmi nelibě, jelikož pracuji na záchrance již od roku 1985 a nikdo si nedovede představit, kolik pacientů člověk za tu dobu musí odnést vsedě, nebo vleže. Naše záda a ruce stárnou a pacienti přibírají na váze. To nemluvím o neustálém psychickém vypětí. Velmi rád bych uvítal dřívější odchod do penze, jako mají jiné složky IZS.

Záchranář, ZZS Jihomoravského kraje:

Pracuji u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje téměř 17 let. To, že zákon neprošel, vnímám velmi negativně. Přestože jsme velmi vytíženou složkou v rámci IZS (možná i nejvytíženější), nemáme jako jediní žádné výhody jako ostatní složky. Soused je celý život u hasičů a v 52 letech odchází do důchodu s plnou rentou, což my záchranáři nemáme.

Jakub Herout, záchranář, předseda odborové organizace ZZS Jihočeského kraje:

Předně bych chtěl poděkovat za možnost zúčastnit se 8. 7. 2022 v Poslanecké sněmovně prvního dílu nejlepší komedie posledních let. Druhé dějství 13. 7. 2022 s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou v hlavní roli dalo tušit, jak si vládnoucí koalice váží složek IZS. Snad v následujících dílech zvítězí zdravý rozum a opakovaná chvála za zvládnutí COVID-19, tornáda a dalších akcí se promění v reálné činy, které pozitivně ovlivní výkon naší profese.

Markéta Štětková, operátorka, místopředsedkyně odborové organizace ZZS hlavního města Prahy:

Byla jsem účastna na druhém jednání Poslanecké sněmovny v červenci 2022. Všichni jsme byli plni očekávání, že nebude problém úpravu zákona schválit. Po pár vstupech pana ministra Jurečky bylo více než jasné, že novela neprojde. Svůj čas, mnozí z nás mezi nočními či denními službami, jsme vážili zbytečně. Pan ministr dokázal, že se v dané problematice zcela neorientuje, a vyhýbal se nám před naší tiskovou konferencí pohledem. Doufám, že se nakonec pro záchranáře podaří prosadit smysluplný a životaschopný návrh, takový, jaký navrhuje OS. Být osobním svědkem politických šarvátek není nic příjemného a je smutné, že jsem nabyla dojmu, jak jsou politickým představitelům konkrétní lidé ukradeni. Přednější jim je politická moc než samotní lidé.

Lukáš Doležel, záchranář, místopředseda odborové organizace ZZS Zlínského kraje:

Za zaměstnance záchranné služby Zlínského kraje můžu konstatovat, že jsme byli výsledkem jednání v Poslanecké sněmovně značně rozhořčeni, protože jsme měli za to, že dřívější odchod do důchodu nám přeje každé politické uskupení, jak bylo odhlasováno za minulého volebního období. Je smutné, že se politikaření dotýká i záchranářů. Zároveň je vidět, jak moc to děkování představitelů vlády hlavně při covidu a dalších mimořádných událostech bylo upřímné. Přitom jde jen o minimální podporu, která se nedá srovnat s výsluhovou rentou u kolegů z Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. P. S. Doufám, že se naši zákonodárci domluví a dřívější odchod o maximálně 5 let odsouhlasí, za splnitelných a reálných podmínek.

Jména všech odpovídajících jsou odborovému svazu známa.

Fotografie Jany Hnykové je z 8. července.