Aktualita ze dne 20. 9. 2022

Co jsme zvládli v minulém období? Podívejte se!

 

 

 

Před listopadovým sjezdem odborového svazu jsme bilancovali práci OS v uplynulém čtyřletém období. A je opravdu úctyhodná! Děkujeme vám všem, kteří jste se o to přičinili.

Podívejte se, co vše jsme společně dokázali, a řekněte o tom svým kolegyním a kolegům.

Abychom mohli být podobně úspěšní i v budoucnu, musíme být silným a početným svazem.

Aby se to povedlo, záleží na každé odborové organizaci, na každém z nás.

Těšíme se na příští spolupráci a na nové členy a členky v našich řadách.

 

  • MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY PROSAZENÉ ODBOROVÝM SVAZEM ZA PRÁCI PŘI PANDEMII COVID-19

V roce 2020 i v roce 2021 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR inicioval a prosadil mimořádné odměny pro zaměstnance zdravotnictví a sociálních služeb.

Záchranky

 

První vlna:

Prosadili jsme: odměny ve výši až 120 000 Kč na zaměstnance, protože na tyto zdravotníky se, na rozdíl od kolegů z nemocnic, nevztahovaly tzv. covidové příplatky určené úhradovou vyhláškou.

Realita: odměny byly vyplaceny, ale většinou nebyly zaměstnancům započítány do průměrných platů.

 

Druhá vlna:

Prosadili jsme: odměny ve výši až 120 000 Kč pro zdravotníky, protože tito zdravotníci na rozdíl od kolegů v nemocnicích nemají covidové příplatky.

Realita: zaměstnavatelé odmítli návrh odborů na společný postup.

Vyplácené částky byly problematické, zdravotníci nevěděli, jak a za co jim zaměstnavatel odměny krátil.

Zaměstnavatelé údajně měli podporu krajů jako zřizovatelů, nevyplacené prostředky by prý mohly krajům ušetřit peníze na dotace pro záchranky. Na úkor zaměstnanců?! To odborový svaz považoval za zcela nepřijatelné. Po mnoha jednáních se díky obrovskému tlaku OS situace napravila a zaměstnanci ZZS odměny obdrželi, jak je pro ně odborový svaz vyjednal.

 

 

  • VÝVOJ PLATŮ V LETECH 2011-2022 A VÝVOJ PLATOVÝCH TARIFŮ V LETECH 2018-2022

 

Stručné připomenutí, jak se zvyšovaly platové tarify

Za každým navýšením v jednotlivých letech, za každou úpravou platných právních předpisů musíme vidět tvrdé, dlouhé vyjednávání Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, jeho výkonné rady a krajských rad, i jednotlivých odborových organizací a jejich výborů.

 

● Za období od roku 2010 do 2022 se vystřídalo několik vlád a jejich předsedů. Lze si připomenout, které vlády byly k jednání s odbory přístupné a o životní podmínky a bezpečnost zaměstnanců se zajímaly.

 

● Nic to však nemění na skutečnosti, že zvyšování platů nebylo nikdy automatické. Vedle jednání o platech jsme museli chránit veřejné služby a jejich veřejné financování.

 

● Odborový svaz dlouhodobě prosazuje, aby všichni zaměstnanci u zaměstnavatelů, kteří poskytují veřejné služby hrazené z veřejných zdrojů, byli odměňováni podle platových tarifů.

 

● Tato intenzivní snaha ale byla zatím neúspěšná, neměla dostatečně silnou politickou podporu. Mzdy ve zdravotnictví tak i nadále zůstávají o několik tisíc korun nižší než platy zaměstnanců stejných profesí za stejnou práci.

 

● Přesto má zvyšování platových tarifů na mzdy velký vliv a nepřímo vede také k jejich zvyšování.

 

● Všechny podrobné informace o postupu a výsledcích jednání průběžně zveřejňujeme na webu odborového svazu a ve svazovém Bulletinu.

 

Vláda Petra Nečase (ODS, TOP 09, Lidem – původně Věci veřejné), od 28. června 2010 do 17. června 2013

 

Rok 2010: snaha rozbít systém platů, snížit platy o více než 10 %, zavedení pásmového odměňování

Rok 2011: snaha zrušit platy a zavést všude mzdy, snaha výrazně snížit úhrady za poskytnutou péči

Rok 2012: snaha „vyhladovět“ a pak zrušit regionální nemocnice, slib zvýšit platy, ve skutečnosti snížení úhrad za péči

Rok 2013: zvýšení tarifů ve zdravotnictví o 6,25 %, ale při snížení úhrad, v sociálních službách zvýšení o 3,5 %, ale v jiném období

Rok 2014: zvýšení platových tarifů všech zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 %

Rok 2015: nová stupnice platových tarifů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách – Všem zaměstnancům ve zdravotnictví se od 1. ledna zvýšily platové tarify o 5 %.

Rok 2016: ve zdravotnictví zvýšení platových tarifů o 5 %

Rok 2017: sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách se platové tarify zvýšily o 23,5 %!

Rok 2018: ve zdravotnictví zvýšení platových tarifů všem zaměstnancům o 10 %

 

VÝVOJ PLATOVÝCH TARIFŮ OD VIII. SJEZDU OS

Každoroční požadavek OS: navýšení všech platových tarifů o 10 %

Rok 2019: dělníkům a THP se zvýšily tarify o 5 %, ve zdravotnictví a sociálních službách o 7 %, lékařům o 7 % a o 2 %

Rok 2020: všem zaměstnancům ve zdravotnictví a v sociálních službách o 1500 Kč měsíčně více, zrušení nejnižší platové tabulky

Rok 2021: zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zvýšení tarifů o 10 %

Rok 2022: zvýšení tarifů vybraným kategoriím zaměstnanců, dělení stupnice platových tarifů

 

 

Dne 12.9.2022 se konala krajská konference OSZSP ČR za kraj Praha. Na této konferenci byl za člena krajské rady zvolen předseda ZO ZZSHMP pan Jakub Štětka.