Aktualita ze dne 30. 7. 2015

červenec

Nastupuje do funkce ředitele ZZS zkušený manažer a lékař MUDr. Petr Kolouch, MBA. Jeho pozice je nelehká. Prosazovat pozitivní změny v postupně kolabujícím zdravotnickém systému, kde záchranka supluje praktické lékaře dlouhodobě odmítající ordinovat v terénu, nahrazuje zaniklé LSPP a zrušenou DRNR, aniž by její výjezdy byly jakkoliv revidovány, bude obtížné. Navíc se musí p. ředitel vypořádávat s politickým prostředím Magistrátu, kde se střetávají nejrůznější zájmové skupiny, a kde odborné argumenty nestačí. Držme novému p. řediteli palce.

Probíhá první schůzka předsedy ZO s p. ředitelem MUDr. Kolouchem.

K dispozici stokorunové stravenky s 25ti korunovou účastí zaměstnance.