Aktualita ze dne 15. 11. 2016

Celostátní konference

ve dnech 11. a 12. listopadu proběhla celostátní konference odborového svazu. Dovolte, abychom Vás krátce informovali o jejich výsledcích, které jsou shrnuty v Usnesení celostátní konference (příloha č.1).

S potěšením Vám také oznamujeme, že celostátní konference odborového svazu pověřila vedení odborového svazu, aby pro Vás, naše členy, uzavřeli výhodné pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S.
Pojištění bude pravděpodobně sjednáno od 1. ledna 2017 a bude hrazeno z členských příspěvků. Sjednaná pojistka bude výhodná a netýká se jen pracovně-právních vztahů, ale také soukromých záležitostí. Základní informace o rozsahu pojištění Vám zasíláme v příloze č.2.
Věříme, že se nám tímto způsobem podaří rozšířit právní pomoc přímo pro vás a to jak pro členy, tak pro odborové organizace. Členové budou „pokryti“ a to jak v oblasti pracovního, tak soukromého práva a pro odborové organizace se rozšíří servis pro kolektivní vyjednávání. Mimo to, je také nutné, abychom se více zaměřili na připomínkování nových zákonů a dalších právních předpisů, které se nás následně dotýkají.
Děkujeme za spolupráci a přízeň.
Přejeme Vám krásné dny.
Vedení OS
Příloha 1
Příloha 2