Aktualita ze dne 24. 2. 2022

BYLO NEBYLO aneb ZPÁTKY V ČASE

 

PŘEVOZY

Listoval jsem archivním časopisem „NOVINY PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY č.4“ z roku 2011, časopisem jež vycházel, světe div se, v tištěné podobě na křídovém papíře a barevně. Inu i takové byly doby na pražské záchrance.  V časopise jsem narazil na vzpomínku s textem „PŘEVOZY“, která vedla k  asociaci se současností.

Doprava nemocných (DRNR – doprava nemocných, raněných a rodiček) tzv. převozy, byly vždy nedílnou součástí záchranky. Jednak jako „líheň“ nových zaměstnanců na „rychlou“ neboli „případy“  v rámci profesního růstu, ale i jako záloha při vzniku hromadného neštěstí. V roce 1989 bylo na převozech v denní službě 56 posádek, na noční službu jich pak nastupovalo 8. Se vstupem soukromých dopravních služeb na trh, byly postupně počty posádek redukovány. Soukromí přepravci si však mnohdy nečestně vybírali pouze pacienty chodící a transporty ze zdravotnických zařízení. K tomu jim postačoval vždy jen jeden člen posádky – řidič, čímž se snižovaly náklady na provoz. Transporty imobilních pacientů většinou se zdůvodněním nedostatku kapacity odmítali. Dispečink záchranky tuto možnost však ze zákona neměl a provoz převozových sanitek se tak stal ztrátový. Vedení záchranky vyvolalo diskuzi ze soukromými přepravci o možnosti zřízení jednotného call-centra, ale ti takové řešení odmítli. Od roku 2005 pak vedení jednalo se zdravotními pojišťovnami o variantě úplného zrušení dopravy nemocných a převedení na soukromé subjekty. Pojišťovny i dopravci však tato jednání několik let z výše uvedených důvodů různě blokovali. K úplnému zrušení dopravy nemocných došlo až ke konci roku 2007.

(z knihy 155 let linky 155, M,Petrus, Z.Schwarz, 2012)

V současné době přetížený provoz ZZS v pražské metropoli volá zpět po zrušených převozech, nebo alespoň po smluvní pomoci od soukromých přepravců. Nabízí se tedy jedno z mála řešení a východisko z „krize“ nedostatku  záchranářů a řidičů na pracovním trhu… opět se potvrzuje, že ne vždy vše bylo špatně a že historie se opakuje. Neboť jak to stručně vystihl francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre: Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.

zpracoval: -JaŠ-