Aktualita ze dne 30. 3. 2015

březen

V organizaci probíhá audit. Audit provádí firma BDO s r. o. Ta si mimo jiné podle svého klíče zve jednotlivé zaměstnance k diskuzi nad tématy, které zaměstnance pálí. Výbor ZO předal auditorům k přezkoumání dokumenty dokládající některá pochybení vedení ZZS HMP.

Zástupce výboru ZO Milan Dolejš na jednání s vedením ZZS HMP ohledně čerpání prostředků FKSP tlumočil nesouhlas výboru ZO s výletem 13 vybraných zaměstnanců na veletrh záchranářské techniky do Fuldy financovaný z fondu FKSP v době, kdy provoz záchranky bude zatížen mistrovstvím světa v hokeji.

Honza Franěk se účastnil uzavřeného jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální péči a bydlení na Magistrátě ve čtvrtek 19. 3. Jedním z hlavních bodů jednání byla i situace na ZZS HMP. Během jednání se nedospělo ke konkrétním závěrům. Jednání předsedal za Výbor pro zdravotnictví, sociální péči a bydlení pan Ing. Růžička a vyslechl si obě strany. Sám chtěl posoudit závažnost situace a osobně vyslechnout návrhy obou stran na řešení tohoto sporu. Zatímco p. ředitel problémy popřel, Honza Franěk uvedl jako jediné možné řešení odvolání pana ředitele. K rozřešení sporu mezi odbory a vedením ZZS HMP by měl napomoci externí audit.