Aktualita ze dne 28. 4. 2022

28. duben – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

28. duben – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

28. duben je každoročně od roku 2003 věnován problematice pracovního úrazu a nemoci z povolání. Tento den je oficiálně nazýván jako ,,Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,, a vyhlásila ho Mezinárodní organizace práce.
ZO se již roky snaží společně se ZZSHMP zlepšovat pracovní podmínky a zvyšovat bezpečnost práce. V neposlední řadě došlo k prosazení bezpečnostních přestávek pro posádky v terénu a aktuálně dochází k revizím všech schodolezů na ZZSHMP a jejich opravám. Byla to právě naše odborová organizace, které prosadila používání schodolezů do provozu ZZSHMP. To je již historie, psal se rok 2014…
ZO bude i nadále pokračovat ve své práci a snažit se zlepšovat pracovní podmínky.
Brzy očekávejte dopis se zápisem ze včerejšího jednání s managementem ZZSHMP!