Aktualita ze dne 11. 10. 2015

Nesouhlas s členstvím v Krajské radě OSZSP ČR pana Pavla Kubeše

6. 10. 2015

Honza Franěk s Tomášem Bělohlávkem se účastnili Krajské konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR pro Prahu a Středočeský kraj. Na této konferenci jsme chtěli poukázat na skutečnost, že člen krajské odborové rady Pavel Kubeš jednal v minulém roce nejen v rozporu s dobrými odborářskými mravy, ale aktivně se stavěl proti zájmům členů ZO a proti zaměstnancům, kteří byť nebyli členy ZO, tak činnost Výboru ZO podporovali. Pochybnosti jsou i o jeho právoplatné nominaci do Krajské rady v roce 2014, což vrhá stín na naší ZO a důvěryhodnost Výboru ZO na Krajské radě. K vystoupení odborářů ZO nakonec nedošlo, neboť Pavel Kubeš před konferencí na svoji funkci rezignoval.

Odboráři měli připraveno následující oslovení krajské odborové rady:

Krajská rada OS ZSP ČR V Praze dne 6. 10. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, zástupcům ZO Odborového svazu ZSP ČR Zdravotnické záchranné služby HMP, abychom vyjádřili nesouhlas s členstvím v Krajské radě OSZSP ČR pana Pavla Kubeše.

Naše ZO se v podzimních dnech roku 2014 dostala do ostrého sporu s vedením ZZS HMP. Spor vznikl poté, co zaměstnanci poukázali na zásadní nedostatky v motivační politice na ZZS HMP resp. na v podstatě úplnou absenci zaměstnaneckých benefitů v podniku. Tato absence benefitů výrazně kontrastovala s nárůstem vytíženosti zaměstnanců ZZS HMP v poslední dekádě a byla důsledkem nekvalitních postojů vedení ZZS HMP.

Ze strany zaměstnanců sílily hlasy volající po zvýšené aktivitě ZO. Tento tlak vyřešil Pavel Kubeš, který v té době zastával pozici předsedy ZO, rezignací.

Nově zvolený Výbor ZO oslovil vedení ZZS HMP s poukazem na neutěšený stav v oblasti motivační politiky, ale tvrdě narazil na autokratické principy „velení“ pana ředitele Schwarze a jeho náměstků. Vedení ZZS HMP se neštítilo použít proti členům Výboru ZO a dalším zaměstnancům, kteří se nebáli ozvat, formy nátlaku, které by byly příhodnější spíše pro policejní služby totalitních režimů. Pavel Kubeš tento nátlak, coby vedoucí záchranář oblasti, k překvapení mnohých z nás nejen neodsoudil, ale přímo ze své pozice podpořil a prováděl.

Ze své vlastní iniciativy připravil petici ve prospěch ředitele Schwarze a v pracovní době ji nabízel zaměstnancům k podpisu společně s některými inspektory provozu, kteří fungují u ZZS jako kontrolní orgány.

Za účelem zpochybnění kroků, které hodlal Výbor ZO podniknout na základě hlasování na svých členských schůzích, napadl systém hlasování, který při ZO sám zavedl a praktikoval.

Účastnil se jednání na Magistrátě po boku p. ředitele Schwarze, kde vystupoval proti zájmům odborů. Při těchto jednáních bez skutečného mandátu předstíral, že jedná z pozice člena Krajské rady OSZSP ČR.

Po těchto skutečnostech nás překvapuje, že Pavel Kubeš je stále členem Krajské rady OSZSP ČR. Za Výbor ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby, jenž byl řádně zvolen v dubnu 2014, jej nikdo do jeho pozice v Krajské radě OSZSP ČR nevyslal. Domníváme se, že i v tomto případě jednal Pavel Kubeš nečestně.

Pro mnohé z nás je jednání Pavla Kubeše velkým zklamáním. V těžkých dobách ZO byl Pavel Kubeš příkladným vzorem soběstřednosti a prospěchářství, když jednal jen v zájmu svého „teplého místa“ vedoucího, a my se domníváme, že člověk s těmito kvalitami do významné odborové funkce nepatří.

Za Výbor ZO ZSP ČR Zdravotnické záchranné služby

Jan Franěk, předseda ZO OSZSP ČR ZZS HMP

Tomáš Bělohlávek, 2. místopředseda ZO OSZSP ČR ZZS HMP

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme jako Výbor ZO vyloučení Pavla Kubeše ze Základní odborové organizace OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby HMP.

O všech skutečnostech bude Pavel Kubeš námi řádně informován v souladu se Stanovami OSZSP ČR.