Aktualita ze dne 3. 2. 2016

1.VPV 27. 1. 2016

úkoly pro ZO:

 • 1) Do 14 dnů sepsat požadavky k nástavbám – co (ne-)vyhovuje, návrhy k zlepšení. Podklady zaslat p. řediteli.
 • 2) Sepsat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2016 ve spolupráci s VC na schodolezy. Dle ankety je 98% oslovených zaměstnanců pro pořízení.
 • 3) Vydefinovat pravidla pro udělování bezúročné půjčky z FKSP
 • 4) Požadavky na obnovu VZ přes vedení ZO OSZSP.
 • 5) Kolektivní smlouva – seznámení s vizemi ZO na schůzi s p. ředitelem 11. 2.
 • 6) Rozmyslet návrhy pro zlepšení práce, spolupráce.
 • 7) 25. – 26. 2. se koná kongres Psychosociální aspekty složek IZS v Benešově. Ze ZO OSZSP dodat 1 – 2 členy.

podněty k VPV:

 • 1. Při platbě faktury v hotovosti nebo převodem navrhujeme podíl z vybrané částky (např. 5%) pro členy fakturující VS.

  – nelze nastavit žádnou taxu proplácení z faktur. ZZS HMP není komerční či výdělečná organizace, ale organizace příspěvková.

  – motivace – lze hodnotit počet vybraných peněz na VS- evidence (evidence vybraných peněz se vede již několik let). Údajně jedno z kritérií v hodnocení zaměstnanců.

  – odpovědnost (5000 Kč – zpronevěra, ztráta, krádež = trestný čin) – do malé porady bude zjištěno, zda se lze se připojistit, resp. bude-li to Kooperativa, která nabídla lepší podmínky pro ZZS HMP, akceptovat jako pojistnou událost. Zváží se možnost umístění bezpečnostního trezoru do vozu, který bude splňovat podmínky pro plnění.

 • 2. Návrh v reakci na jednání na VPV 12/2015 ZO OSZP – Zajišťovací fond při PÚ:
 • – Pokud chceme zřídit Nadační fond, musíme domluvit schůzku s odpovědným odborem na Magistrátu a vedení ZZSHMP nás plně podpoří.

  – Z FKSP lze čerpat bezúročnou půjčku do výše 15tis,-.

  – Již existuje Nadační fond IZS HMP. Ten je určen k pozůstalosti rodinám a odškodnění za smrt členů IZS. Pokusí se zjistit, jak to funguje a je-li možné tento fond využít k rozšíření pomoci.

  Snaha organizace je dořešit bydlení pro paní Špakovou – služební byt.

 • 3. Nemocnice na Františku
 • – vedení již vede jednání s NNF. Pro VS platí, povinnost hlásit potíže při předání – prodleva v předání ZOSu. Vše bude evidováno v Denním hlášení ZOSu.

  Poznatky a zápisky k Zápisu 11.VPV

  – certifikované helmy: staré helmy vrátit do března

  – MHMP audit: výsledek by měl být znám v červnu 2016

  – Psychosociální intervence: – registrace ZZS HMP do asociace (cena 40tis,-)

  – rezervace kurzu pro budoucí PEERy

  – musí být vytvořen krajský koordinátor

  – pro oblast Prahy je počítáno s 1-8 PEERy, popř. Interventy

  – Neobsazená místa: Přihlásilo se 5 záchranářů, 2 řidiči a 1 garážmistr.

  – Evropský habitat: Možná pohotovost pro zaměstnance.

  – Spolupráce s poskytovateli DZS: Probíhají jednání s Meditrans, ASČR (transporty pac. od PL).

  – Za rok 2015 bylo nedodáno 20 ks parere.

  – VZ Argentinská: Jednání probíhají, čeká se na stavební povolení.

  – VZ Jahodová: Jednání probíhají, čeká se na územní plán s následným stavebním povolením.

  – MHD jízdenka: – Není. Zamítnuto. Nestabilita Mag. HMP – nikdo nyní nechce nic slibovat. Budou podniknuta nová jednání se stabilním partnerem.

  – Průhlednost a systémovost odměňování zaměstnanců: Nový systém do II. Q 2016, nyní definované čtyři oblasti odměn: – setrvačnost (délka působení u ZZSHMP), výše odbornosti, dle regionu a vytíženosti, individuální přístup a činnost pro ZZSHMP.

  – Příprava metodiky pro mytí RLP a RZP vozů v I. Q 2016.

  – Kontroly IP: Nová metodika pro IP a VZO v řešení. Bude projednáno na společných jednáních managementu a výboru ZO

  – Roadscan: Ředitel deklaroval, že nikdy nedal příkaz ke stažení záznamu, disponuje vyjádřením od ÚOOÚ a chce hájit soukromí zaměstnanců. Hledají se nové varianty provozu zařízení v souladu s legislativou a potřebami ZZS HMP.

  Info

  – Vytváří se normativ VZ pro 1,2,3 VS (termín 15. 2. 2016). Měl by obsahovat vybavenost základny.

  – Na intranetu Info pro zdravotníky – záložky s Interním sdělením.

  – Stravenky – návrh od Unie: Stravenky na čipovou kartu (novinka na trhu). Místo papírových stravenek by se nafasovala čipová karta, kam by se dobíjela finanční částka za odpracované služby. Možnost platit stravu přesnou částkou.

  Zpracoval: Radek Strnad